Vad är bäst kommunism eller nazism?
Erik (27 juli 1998)
viking[snabel-a]online.idg.se

Frågan är alldeles felställd. Vad är sämst kommunism eller nazism? är en mer rimlig formulering. Vi besvarar frågan med att citera Olof Palme: Man kan inte välja mellan pest och kolera. Kommunismen har 100 miljoner människoliv på sin lott, nationalsocialismen 30 miljoner. Men ett enda liv är ett liv för mycket, så det går inte på den grunden att dra några slutsatser om vilken ideologi som är sämst.