Hejsan! Jag skulle vilja jämföra USA´s statsskick med något annat land, t ex Tyskland (om det skulle vara svårt skulle det gå bra med något annat land också.) HUr är det med de olika ländernas sätt att dela makten? Att delta i politiken? Att fatta beslut? Att styra och verkställa beslut? och att kontrollera makten? Varför ser det politiska systemet ut som det gör i de olika länderna? Vad kan det finnas för faktorer som gör att statsskicket ser ut som det gör idag?
Jenny Ekstrand (28 september 1999)
jenny_ekstrand[snabel-a]swipnet.se

Just USA och Tyskland har stora likheter i uppbyggnaden med förhållandevis starka delstater, en federal regering och en författningsdomstol (Supreme Court respektive Verfassungsgericht) som har ett betydande politiskt inflytande. Bägge staternas parlament är ju dessutom uppbyggda med en direkt folkvald kammare (House of Representatives respektive Bundestag) och en med representation för delstaterna, dock i USA direktvald sådan (Senate) representation och i Tyskland representation för delstatsregeringarna (Bundesrat). Den tyske presidenten är dock till skillnad från den amerikanske en mer ceremoniell figur, med makten koncentrerad till Förbundskanslern, medan USAs president fungerar i både rollen som statschef och regeringschef.

Att författningarna i bägge fallen bygger på maktdelning förklaras säkert av den situation som rådde när författningarna kom till. Den amerikanska konstitutionen skrevs mot bakgrund av den engelske kungens övergrepp mot kolonisterna och en önskan att förhindra en alltför stark exekutiv makt. Den tyska författningen skrevs dels mot bakgrund av Tysklands nederlag i Andra världskriget (USA var då ockupationsmakt i Västtyskland, vilket naturligtvis influerade utformningen direkt), dels mot bakgrund av det expansiva Sovjetunionen som redan hade ockuperat östra Tyskland och hotade att lägga under sig mer.