Vilka problem är gemensamma för många u-länder och vilka är sambanden mellan dem. Vad görs för att hjälpa u-länderna idag? Några exempel?
Jessika (19 november 1999)
yezziqa24[snabel-a]hotmail.com

Skilj på uttryck för underutvecklingen och underutvecklingens orsaker. Uttryck för underutveckling är till exempel låg bruttonationalprodukt, hög barnadödlighet, brist på enregi, transporter etc. Detta är gemensamt för u-länderna. Orsak till underutveckling är i första hand låg utbildningsnivå och brist på kapital att investera i industrin.

Den effektivaste vägen att bryta underutvecklingen är att avskaffa de socialistiska regleringarna – som är vanligt förekommande i många u-länder – samt att öppna gränserna för utländska investeringar. Många internationella storföretag gör mycket stora insatser för u-ländernas utveckling genom att etablera tillverkningsenheter där, enheter som bygger på att de arbetare som anställs har mycket låga löner. Men det är första steget i en trappa som leder vidare till status som i-land.