Vad menas med the American Dream?
Lisa Virdesten, Nice (30 november 1999)
lisavirdesten[snabel-a]hotmail.com

Att starta med två tomma händer – gärna invandrare från ett annat land som inte ens kan språket – och med hårt arbete och entreprenörskap bygga upp ett eget företag och en stor förmögenhet. Det finns miljontals sådana exempel i USA genom åren och därmed har the American Dream blivit ett etablerat talesätt.