Jag undrar vad det kan finnas för framtida problem för Thailand, t.ex inom jordbruk, arbetsmarknaden osv.
Therese Öberg (7 november1999)
cybertherese[snabel-a]hotmail.com

Thailand har genomgått en mycket snabb ekonomisk utveckling under de senaste decennierna, en utveckling som förde landet en bra bit på väg mot industrinationernas krets. Den genomsnittliga tillväxten var 9 procent i början av 1990-talet.

Men under senare delen av 1997 drabbades Sydostasien av en ekonomisk kris. Valutan devalverades och bahten fick flyta fritt (kom ihåg vad som hände i Sverige 1992…). Ekonomin minskade i volym 0,4 procent 1997 och hela 8,5 procent 1998.

Den kraftigt sjunkande valutakursen minskade Thailands efterfrågan på världsmarknaden, samtidigt som exporten hjälptes upp. Landet fick ett stort exportöverskott redan 1998. Därmed fanns förutsättningar för nya lån och den tidigare expansiva utvecklingen kunde åter ta fart, om än inte i samma takt som innan krisen.

Det återstår en hel del att göra innan Thailand åter är inne på samma fina tillväxtspår som tidigare. Bland annat behöver åtskilliga statliga företag privatiseras. Konkurslagstiftning och liknande (som faktiskt är viktig för en fungerande marknadsekonomi) behöver moderniseras.

Dock har Thailand följt den klassiska utvecklingsbanan från efterblivet jordbruksland via uppbyggnaden av textil- och annan konsumtionsvaruindustri till att idag vara massproducent av hemelektronik och liknande varor. Samtidigt har entreprenörskulturen utvecklats och bidragit till tillväxten.

Ett stort hinder för Thailands fortsatta utveckling är koncentrationen till Bangkok, där större delen av Thailands industri är belägen. Staden har växt alltför mycket för attn kunna hantera expansionen på rätt sätt och landsbygden har ännu inte hunnit med i den snabba utvecklingen. Där har Du ett annat av de kvarvarande problemen.