Jag undrar om ni kunde skriva lite om vad det finns för terrorist  grupper i världen. Jag håller på med ett skolarbete och har inte hittat  det någonstans (som vanligt har jag väl letat för lite) men om ni kunde  vara snälla och hjälpa mig i denna fråga.
Fredrik, Göteborg (8 december 2004)
xs_Reck[snabel-a]hotmail.com

En av de mest kända terroristorganisationer efter 11:e september 2001  är Al-qaida som började byggas upp under Sovjetunionens krig mot  Afghanistan 1979. Många muslimer såg ett hot mot den muslimska världen,  då de materialistiskt inriktade kommunisterna attackerade ett muslimskt  land. 1989 grundades Al-qaida för att bekämpa de otrogna från väst som  finns och fanns stationerade i muslimska länder.

Bland de mest kända av Al-Qaidas terroristattacker hör bland annat  dessa; 1993 lyckades Al-qaida döda fem och skada flera hundra i ett  attentat mot World Trade Center och 1998 utfördes attentat mot de  amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania där 231 människor dog.  Ett annat attentat utfördes mot den amerikanska jagaren USS Cole i  Yemen 2000 där 17 människor miste sina liv. Den 11:e september 2001  genomfördes fyra flygplanskapningar varav två flygplan kraschades in i  de två tornen på World Trade Center och en mot försvarshögkvarteret  Pentagon. (Det fjärde planet störtades ned i Pennsylvania, troligen på  grund av att modiga passagerare övermannade terroristerna). Ungefär 3  000 människor förlorade sina liv denna dag. Genomförda attentat efter  11:e september är bland annat attentatet på semesterparadiset Bali den  12 oktober 2002 där cirka 200 människor dog och i Madrid 11 mars 2004  där fler än 200 dog. Det sistnämnda attentatet fick den sittande  konservativa regeringen att förlora makten i Spanien till  socialisterna, som lovade ett tillbakadragande av trupper från Irak.

I Spanien finns den baskiska terrororganisationen ETA som kräver  självständighet för regionen Baskien. Ungefär 1 miljon människor i  Baskien talar baskiska och 2,5 miljoner räknar sig som basker. De utgör  en stor minoritet (en tredjedel) i området Baskien. De flesta av dessa  bor i Spanien, men en minoritet på 12-13 % bor i Frankrike. Under  kortare perioder har Baskien haft en statsbildning, men under de  senaste 500 åren har Baskien inte varit självständigt. Under general  Francisco Francos tid som statschef i Spanien trycktes baskerna  tillbaka. Under den perioden växte en motståndsrörelse, ETA, fram. ETA,  som grundades 1959, är en förkortning för EUZKADI TA AZKATASUNA  (baskiska för “Baskiska Hemlandet och Friheten”). ETA växte fram ur det  baskiska nationalistpartiet (Partido Nacionalista Vasco; PNV) som  grundades 1894. 1973 sprängde ETA Francos utnämnde efterträdare, Luis  Carrero Blanco, i Madrid. Efter Francos död, 1975, fortsatte ETA sina  attacker, som om det inte skulle finnas några större skillnader mellan  Francos diktatur och Spaniens nuvarande demokrati. Den stora skillnaden  blir dock tydlig när man ser till ETA:s offer. Under Francos tid var  ETA så hårt attackerat att de närapå var krossat. Under den spanska  demokratin fr.o.m. 1975 fick ETA mer utrymme för sina attacker och fler  blev offer för ETA under denna tid än under Francos tid. Det räckte  inte ens med att Baskien (1979) och Katalonien (1977) och andra  regioner fick mer självbestämmande. Under 1980-talet sjönk stödet för  ETA i takt med att de spanska myndigheterna lyckats gripa flertalet  ledande terrorister. Hösten 1998 inledde ETA en vapenvila och i oktober  samma år kunde regionala val hållas i Baskien. I november 1999 avlyste  ETA vapenvilan och under år 2000 begick ETA en lång rad attentat och  mord. ETA riktar främst in sig på att mörda demokratiskt valda  politiker i Spanien som inte tycker som ETA.

Hamas är en palestinsk terroristorganisation, nära förbunden med PLO,  som inriktar sig på självmordsbombare och har målet att utplåna Israel.  Organisationen startades i december 1987 och har sitt ursprung i  muslimska brödraskapet. Hizbollah är en shia-muslimsk  terrororganisation som verkar i Libanon. Hizbollah är arabiska för Guds  parti och organisationen är känt för att ha genomfört attacker mot  Israel. De vanligaste terroraktionerna är självmordsbombning,  flygkapning och kidnappningar. Organisationen bildades 1982 som en  reaktion på Israels ockupation av Libanon 1982 och som en följd av  revolutionen i Iran 1979. Hizbollah styr i södra delen av Libanon med  stöd av Syrien och Iran.

IRA (Irish Republican Army) är en katolsk terrororganisation på  Nordirland som motsätter sig att Nordirland tillhör Storbritannien. IRA  bildades 1918-1919 för att med våld göra Irland självständigt. IRA  upphörde officiellt 1920, då Irland blev självständigt, men återuppstod  på 1960-talet. Organisationen har beräknats ha dödat 3 000 människor  och skadat 35 000.

Givetvis finns det fler terroristorganisationer i världen, men de mest kända är just Al-Qaeda, ETA Hamas, Hizbollah och IRA. Om du är intresserad av andra organisationer så finns här en lista från den brittiska regeringen över terroristorganisationer: http://sv.wikipedia.org/wiki/ Lista_%F6ver_organisationer_som_terrorismst%E4mplats_av_Storbritannien
Och här en amerikansk lista: http://www.lista_oever_organisationer_som_terrorismstaemplats_av_usa.exsudo.se/

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert