Vilken syn har Sverige resp. Grekland för syn på EU och EMU?
Anki Johnsson, Höganäs (29 september 2000)
ankijohnsson@hotmail.com

Sverige och Grekland har en mycket olika syn på EMU. I Grekland har man mangrant – från alla politiska läger – sett grekiskt EMU-medlemskap som ett erkännande av att den grekiska ekonomin utvecklats till europeisk nivå, att Grekland inte längre är att halvt om halvt anses som ett u-land. EMUs konvergenskrav ställer upp regler som innebär att ett land måste uppnå en viss stabilitet i ekonomin vad gäller priser, räntor och statsbudget. Grekland klarade inte inledningsvis de kraven, vilket många grekiska EU-politiker ansåg vara en skymf mot landet. Nu har den grekiska ekonomin förstärkts och genom en mycket generös tolkning av konvergenskriterierna har EU lovat att Grekland får bli medlem i EMU 2001 (redan 1998 anslöt sig Grekland till den europeiska växelkursmekanismen ERM). EUs något lättvindiga sätt att ge Grekland medlemskap i EMU bidrog till att euron försvagades. Kanske inte för att Greklands kommande EMU-anslutning i sig innebär en nämnvärd försvagning av euron, men för att EUs frikostiga eftergifter när det gällde de sedan tidigare uppsatta reglerna ledde till minskat förtroende för förmågan att i andra sammanhang upprätthålla de hårda krav som skulle utgöra basen för en stark euro.

I Sverige är inställningen till euron inte alls lika enhetlig som i Grekland. I Sverige vill framförallt de borgerliga partierna att Sverige ska ansluta sig till EMU, men också socialdemokraterna har kommit fram till den åsikten. Socialdemokraterna har dock valt att inte forcera frågan, eftersom det råder splittring i det egna partiet. Partierna långt ute på vänsterkanten – Vänsterpartiet och Miljöpartiet – är motståndare till svensk EMU-anslutning, trots att det är dessa partiers ideologiska kusiner i Europa som är de varmaste anhängarna, samtidigt som moderaternas europeiska kusiner oftast är skeptiska.

I Sverige har EMU-anslutning aldrig ansetts som ett erkännande av den egna ekonomins styrka, utan EMU har istället diskuterats utifrån eurons förutsättningar att bidra till den ekonomiska integrationen i Europa och Sveriges roll i den integrationen.