Jag har i åratal försökt förstå varför människor önskar ett vänsterstyre i ett land som Sverige där vi kan läsa historia. Där vi kan se nyheter om orättvisor. Varför sympatiserar Svenskar med vänsterpolitik? Jag vägrar tro att halva Sverige vill folk illa.
Chrystal, Göteborg (14 september 1999)
chrystal[snabel-a]swipnet.se

Din fråga är onekligen central för att förstå det avvikande i svensk politik – i en internationell jämförelse. Vi har inget enkelt svar på varför Sverige genom historien gett så höga röstetal åt socialistiska partier. Några faktorer förtjänar dock att diskuteras särskilt, utan att vi säger att de är svaret på frågan.

  • Den höga organisationsgraden inom svensk fackföreningsrörelse har negativt påverkat utvecklingen i Sverige. En bidragande orsak till den höga organisationsgraden har varit att arbetslöshetsförsäkringen i Sverige inte – som i andra länder – är en offentlig socialförsäkring, utan i princip en privat försäkringsform driven av fackföreningarna (men till 95 procent finansierad av skattebetalarna).
  • Den svenska brukskulturen har varit positiv för ett klassbaserat röstande på ett “arbetarparti”, som tagit på sig brukspatronens patriarkaliska roll. Brukspatronen har visserligen aldrig röstat på socialdemokraterna, men inte varit ointresserad av att staten tagit över det ekonomiska ansvaret för de sociala kostnader som tidigare legat direkt på bruket
  • Socialdemokratin har haft ett järngrepp över utbildningssystemet och sett till att detta producerat ständigt nya generationer av goda socialister.
  • Socialdemokratin har haft ett liknande järngrepp över den offentliga sektorn, som dessutom stått för en allt större del av arbetsmarknaden. Till och med en före detta vice statsminister som Thage G. Peterson kan nu som pensionär gå ut och säga att han inte kunde säga vad han tyckte, eftersom trycket på att vara “politiskt korrekt” var alltför starkt. Vad gäller då inte alla de som inte varit socialdemokrater? Den som sett sig om i samhället har hört socialdemokratiska synpunkter överallt, medan andra åsiktsriktningar skrämts till mer eller mindre långtgående tystnad.