Vilka är fördelarna med att ha kvar vår alliansfrihet?
Jessica Karlsson, Sparsör (5 december 2000)
jessicakarlssson[snabel-a]hotmail.com

Efter den minskning av försvarets storlek och beväpning som skett under de senaste åren är det svårt att se om Sverige över huvud taget har någon möjlighet att bevara alliansfriheten – ens om vi skulle vilja. Den kinesiske tänkaren Sun Tsu förklarade redan för 2500 år sedan att det alltid finns en armé i ett land – den egna eller någon annans. Med ett alltmer integrerat Europa och ett allt svagare försvar blir det en praktisk omöjlighet att vara alliansfri.

Under den tid Sverige var alliansfritt kunde man mest se det som en moraliskt mycket svag ståndpunkt. Vi förväntade oss stöd från andra länder om vi skulle bli angripna av Sovjetunionen, men vi var inte beredda att själva ställa upp för andra länder som skulle kunna bli angripna. Denna omoraliska ståndpunkt skulle möjligen kunna bidra till att hålla oss utanför en konflikt. Det är svårt att idag ens se en sådan effekt av alliansfriheten. Så svaret på Din fråga blir att det nog inte finns några fördelar kvar.

Alliansfrihet kostar mer (krav på större försvar), men ger oss egentligen inte något bättre skydd för vår säkerhet.