Jag vill veta allt om Suezkrisen
Jonna, Karlskrona (17 maj 1999)
bergjonna[snabel-a]hotmail.com

Suezkrisen avviker från flertalet övriga konflikter under tiden efter Andra världskriget genom att den inte var en enkel konfrontation mellan Öst och Väst. Tvärtom fanns västmakter på olika sidor av konflikten.

Bakgrunden till Suezkrisen var dels att söka i bildandet av staten Israel 1948, dels Gamal Abdel Nassers maktövertagande i Egypten 1952, då han störtade kung Farouk,

Nasser var nationalist och socialist. Han utvecklade diverse grandiosa nationella projekt, ett av favoritprojekten var byggandet av den stora Assuan-dammen i Nilen. Till att börja med var Västmakterna redo att stödja den utbyggnaden, men stödet drogs tillbaka och Sovjetunioen såg sin chans att få in ett fotfäste i Mellersta Östern. Man utlovade ett generöst stöd till projektet.

Under 1955 började Egypten att rusta upp sin militär med sovjetiskt stöd. 1956 nationaliserade Egypten Suezkanalen. Suezkanalen hade byggts av ett franskt bolag, som britterna sedan köpt in sig i. Suezkanalen var nyckeln till kommunikationslederna mellan Öst och Väst och förkortade transporttiden runt Afrika med 30 dagar.

När Nasser nationaliserade Suezkanalen svarade britterna, fransmännen och Israel med en militär aktion för att återta kanalen. Snabbt erövrades Sinai-halvön. Suezkrisen inträffade i tiden samtidigt med Ungerns misslyckade försök att frigöra sig från Sovjetunionen och Warszawa-pakten. Sovjetunionen passade på att uttala sitt stöd för arabvärlden och Nasser.

USA ställde emellertid också upp på Egyptens sida. Genom USAs ingripande tvingades Storbritannien och Frankrike att dra tillbaka sina militära styrkor och en FN-styrka skapades för att hålla isär Israel och Egypten. Genom det amerikanska ingripandet kunde Egypten och Nasser behålla kontrollen över Suez-kanalen. Israels ställning stärktes visserligen, men man tvangs dra sig tillbaka från Sinai-halvön. Storbritanniens och Frankrikes ställning i Mellersta Östern underminerades fullständigt och Sovjetunionen fick en mycket stark ställning i området. USAs insats för Egypten gav föga utbyte och Egypten blev nära lierat med Sovjetunionen ända till Nassers död 1970.