Jag undrar om Josef Stalin hade någon fru? Och i så fall fick han några barn? Lever de?
Kristoffer, Östersund
(29 december 2005)
rotweiler90[snabel-a]hotmail.com

Georgiern Josef Stalin har haft två fruar, den första hette Kato Svanidze och den andre hette Nadja Allilujeva.

Med den första frun, Kato Svanidze, fick Stalin Jakov ”Jasha” Stalin 1907. Samma år, den 25 november, dog Kato i tuberkulos. Vården av sonen Jakov överlämnades till Katos familj, men Jakov valde 1921 att flytta hem till Stalin. Efter att Stalin misstyckt till ett giftermål och efter stora krav på högre utbildning försökte han ta livet av sig med en pistol, men fick bara en skråma på bröstet. Stalin ansåg att Jakov var en trögskalle och Stalins andra fru Nadja tyckte inte om Jakov. Han kom senare, under andra världskriget, att hamna i tyskt fångenskap. Greve Bernadotte från Röda korset föreslog ett utbyte av krigsfångar där Jakov skulle släppas fri mot att en tysk marskalk skulle släppas av Stalin. Stalin vägrade eftersom man inte byter en marskalk mot en soldat. Jakov valde att ta livet av sig 1943 genom att slänga sig mot lägerstängslet. Detta tilltag gjorde Stalin stolt över sin son.

Med Nadja Allilujeva fick Stalin 1921 sonen Vasilij Stalin och 1926 dottern Svetlana Stalin, nu känd som Allilujeva. Vasilij Stalin fängslades efter Stalins död men frigavs sedan och dog 1962 huvudsakligen på grund av sin alkoholism. Svetlana hoppade över till väst, återkom till Ryssland en kort period, och gifte sig sedan med en amerikan som hon fick en dotter med. Hon har förkastat stalinismen och har givit sitt stöd till liberalismen. Nu lever hon på ett ålderdomshem någonstans i Mellanvästern i USA, efter att ha skapat och förlorat en förmögenhet på vackert skrivna memoarer. Hon är den enda av Stalins barn som lever idag. Hennes moder Nadja tog livet av sig 1932 genom att skjuta sig i närheten av hjärtat.

Stalin hade också tillsammans med Nadja en adoptivson som hette Artiom Sergejev, som fortfarande lever.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert