Vilka är de största skilnaderna mellan Marx, Lenin och Mao? Och vad förenar dem?
Johan Nilsson, Stockholm (31 augusti 2000)
nilsson102[snabel-a]hotmail.com

Karl Marx var främst teoretiker och gjorde anspråk på att vara vetenskapsman. Även om mycket av det han skrev var uttryck för dagsaktuell politisk polemik måste man medge att han hade ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt arbete och hans arbeten var en vidareutveckling – om än en ofruktbar återvändsgränd – av den tidens rätt primitiva nationalekonomiska och sociologiska vetenskap. Idag kan det mesta av Marx ekonomiska teorier vederläggas som felaktiga, men de svarar någorlunda mot den nationalekonomiska vetenskapens utvecklingsnivå i mitten av 1800-talet.

Även om Lenin själv gjorde anspråk på att vara vetenskapsman och utvecklare av den vetenskapliga socialismens teori, så är detta ett anspråk som ingen seriös vetenskapsman skulle godta. Lenin var, liksom Mao, en politisk maktmänniska som genom att handla hårt och effektivt vid rätt tillfälle kunde gripa makten. Både Lenin och Mao skrev ett stort antal politiska skrifter, men dessa är huvudsakligen pamfletter och stridsskrifter, även om Lenin gör anspråk på att det skulle vara fråga om “vetenskap”.

Mao ansåg sig också vara “teoretiker”, som vidareutvecklade Lenins politiska teorier. Men både för Lenin och Mao var det fråga om ganska misslyckade försök att intellektuellt i skrift försvara en terrorpolitik som syftade till att skapa en stat med en ytterst koncentrerad maktapparat – med den slutliga makten koncentrerad till dem själva.

Marx hade aldrig några ambitioner att skaffa sig operativt politiskt inflytande, tvärtom verkade han som en ganska världsfrånvänd kuf – detta i motsats till de högst aktiva diktatorerna Lenin och Mao.