Jag vill få fakta om hur konflikten i Rwanda ser ut i dagens läge nämligen emellan: hutuerna och tutsierna.
Anna (20 november 2000)
craygirl[snabel-a]hotmail.com

Konflikten mellan hutuer och tutsier är en av de blodigaste och grymmaste i Afrika under de senaste decennierna. Skillnaden mellan de två folkgrupperna är mycket tydlig. Den märks inte bara i språk och kultur utan också i människornas utseende. Hutuerna är småväxta, medan tutsierna är mycket resliga människor.

Hutuerna är ett jordbrukande folk som ser arbete och framgång genom arbete på marken som en dygd. Tutsierna är ett mer ”aristokratiskt” folk som värdesätter krigardygder och härkomst. Hutuerna var, innan konflikten i Rwanda exploderade 1994, cirka 10 gånger så många som tutsierna – enligt officiella folkräkningar som man kan ifrågasätta. I grannlandet Burundi hade tutsierna en starkare ställning.

Hutuerna hade efter Rwandas frigörelse från Belgien 1962 den totala makten fram till 1990. Tutsierna lyckades då, delvis genom militära aktioner, utverka vissa rättigheter. Militanta hutuer motsatte sig tutsiernas nyvunna rättigheter och genomförde 1994 en massaker på en halv miljon tutsier. Striderna som följde ledde till att tre miljoner (mest hutuer) av landets 8 miljoner invånare flydde till Zaire (Kongo). Tutsierna lyckades vända hutuernas attack mot den egna folkgruppen till seger. Efter omvälvningarna blev en tutsier, Paul Kagame, dominerande makthavare.

Två år senare försökte de i Zaire/Kongo bosatta flyktingarna (hutuer) återvända till Rwanda. Mer än en halv miljon hutuer återvände. Konflikten spred sig till Zaire/Kongo, där tutsier förföljdes och till Uganda (där president Yoweri Museweni hade tutsisk bakgrund). Motsvarande konflikt som den i Rwanda har för övrigt rått i grannlandet Burundi, men i Burundi har tutsierna normalt haft övertaget, medan motsatsen varit fallet i Rwanda.

Efter 1994 års massaker på tutsier i Rwanda har de senare tutsi-kontrollerade myndigheterna i Rwanda försökt straffa de ansvariga, och samma gäller den av FN upprättade krigsförbrytartribunalen i Arusha i Tanzania. Framgången i dessa ansträngningar har dock varit begränsad.

Under 1998 dömdes förre premiärministern (hutu) Jean Kambanda till livstids fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten av FNs krigsförbrytartribunal i Arusha. Ytterligare minst tre livstidsdomar har utdömts. I Rwanda dömdes tiotals personer på betydligt lägre nivå till döden och avrättades.

Hutuerna i Rwanda har på olika sätt försökt återta makten och har vid olika tillfällen inte tvekat inför terrordåd som kostat hundratals tutsier livet.