Skulle bara vilja veta lite allmänt om Rudolf Hess. Vem var han? Vad ville han?
Linus Berglund, Upplands Väsby (3 augusti 2005)
kibebe_4[snabel-a]hotmail.com

Rudolf Hess föddes 1894 i Egypten (dog 1987) och studerade historia, ekonomi och geopolitik vid Münchenuniversitet. Professor Karl Haushofer hade ett starkt inflytande över Hess och sedermera också ett starkt inflytande inom Nazistpartiet NSDAP (NationalSozialistiche Deutsche ArbeiterPartei). Han blev medlem i NSDAP i augusti 1923 och tre månader tidigare hade Hess varit med på Hitlers Bayerska statskupp, som slutade med ett misslyckande. Efter misslyckandet flydde Hess över gränsen till Österrike men återvände senare för att återförenas med Hitler på Landsbergsfängelset.

Professor Karl Haushofer som hade stort inflytande över Hess tänkande hade en fanatisk tilltro till att det tyska folket var ett Herrenvolk, dvs. en högre stående ras. Hess som tidigt blev en viktig rådgivare åt Hitler vidarebefordrade Haushofers geopolitiska teorier till Hitler. Geopolitik är, kort sammanfattat, en lära som förklarar nationers politiska utveckling med hjälp av geografiska faktorer. Haushofer talade även om att ett Tyskland som är på väg framåt behöver ett större Lebensraum (livsutrymme) och att detta utrymme skulle tas österut.

Hess fick en stor betydelse i partiet och det kan exemplifieras av att han påbörjade uppbyggnaden av ett hemligt arkiv över partiets fiender och medlemmar. Ett annat exempel är att han var mycket inblandad i utrikesaffärer och skrev bland annat under lagen om unionen mellan Tyskland och Österrike 13 mars 1938. Hess utsågs även till Hitlers sekreterare och ställföreträdare.

Till skillnad från den mer stele Hitler var Hess belevad och kunde föra sig i de finare salongerna. Andra viktiga egenskaper hos Hess var att han var välutbildad och disciplinerad. Han levde enkelt, gillade Wagner, var nykterist, icke-rökare samt intresserad av homeopati, astrologi och det ockulta. Det finns även de som anser att Rudolf Hess, tillsammans med arkitekten Albert Speer, var ensamma om att ha några goda egenskaper inom det nazistiska partiet.

Rudolf Hess kom efter hand att förlora status inom partihierarkin och kände sig besviken över det skrivbordsarbete som han tilldelats. Men trots det var Hess Hitlers förtrogna. Därför blev det en stor chock för Hitler när det visade sig att Hess ensam hade flugit till Skottland för att mäkla fred mellan Tyskland och England. Just denna episod visar att Hess var en idealist som blev partimedlem av rent ideologiska skäl. Hess hade länge önskat att komma överens med England, som enligt Hess borde förenas med Tyskland i den stora ödeskampen där Europa skulle räddas från det kommunistiska hotet. Hess ville egentligen inte ha krig med England. Hess äventyr slutade med ett fiasko då hans plan kraschade i närheten av Glasgow, varefter han tillfångatogs av engelsmännen. Efter fem år släpptes han för att ställas till svars i Nürnberg. Hess plan var att uppsöka Haushofers vän hertigen av Hamilton för att med honom som mellanhand förhandla med Churchills regering. Om det hela misslyckades kunde ju Hitler alltid skylla på att Hess led av sinnesförvirring. Detta kom också att ske.

Vid Nürnbergrättegången simulerade Hess minnesförlust för att försvåra rättegångsprocessen. Han dömdes dock till livstids fängelse.

För att läsa mer om Rudolf Hess och det sammanhang han verkade i rekommenderar jag starkt Tommy Hanssons bok ”Ondskans imperier – Tre ideologiska frestelser 1871-1991”.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert