Vad för betydelse hade Raoul Wallenberg under förintelsen?
Pauline Allard, Stockholm (27 oktober 1999)
pailineallard@hotmail.com

Raoul Wallenberg hade stor betydelse – lokalt i Ungern.

Raoul Wallenberg var syssling till de nuvarande industriledarna Jacob och Marcus Wallenbergs pappor. Han var arkitekt och född 1912.

Judarna i Ungern klarade sig i förhållande till i andra länder i Centraleuropa bra under Andra världskriget. Fram till 1944. Anledningen var att den ungerska regeringen frivilligt anslutit sig till den tyska sidan i kriget och därmed avstod tyskarna från att lägga sig i ungersk politik. Detta innebar anmärkningsvärt nog att Ungern, allierat med Tyskland, kunde bli en tillflyktsort för judar från andra länder som kontrollerades av Tyskland. Situationen ändrades i mars 1944 då den tyska regeringen började lägga sig i Ungerns affärer. I oktober 1944 störtades Miklos Horthys ungerska regering och en nationalsocialist vid namn Ferenc Szalasi tog över. Han var enligt tyskarna så pålitlig att de kunde dra tillbaka de tyska trupperna från Ungern.

Szalasis nationalsocialistiska rörelse, pilkorsarna, hade redan innan det slutliga maktövertagande börjat förföljelserna mot judarna – både de ungerska judarna och de judar som flytt till Ungern från andra länder. I Budapest fanns vid den här tiden uppskattningsvis 230.000 judar. I samband med pilkorsarnas framfart kontaktade representanter för amerikanska War Refugee Board Raoul Wallenberg i Stockholm. Tanken var att neutrala länder, som fortfarande hade diplomatisk representation i Budapest, skulle kunna göra en insats för att hindra förföljelserna mot judarna. Wallenberg ställde upp på uppdraget och kom till Budapest i juli 1944, där han började arbeta på svenska legationen.

Wallenberg hade sällsynt energi och fräckhet. Kombinationen var mycket lyckosam. Han upprättade “svenskhus” i Budapest. Hus försedda med svenska flaggan, som han hävdade var diplomatiskt skyddat område. Under förvånansvärt lång tid accepterade de ungerska myndigheterna och till och med pilkorsarna detta knep. Han utfärdade också så kallade skyddspass till judar i Budapest. Till att börja med måste den som skulle få ett skyddspass visa någon anknytning till Sverige (kanske en kusin i Göteborg?), men med tiden fick alla judar sådana pass. Passen respekterades i osannolikt hög utsträckning av myndigheterna och tiotusentals judar kunde genom detta ta sig ur Ungern eller undgå transporterna till förintelselägren i Polen. Wallenberg hann arbeta bara ett halvår i Budapest och under den tiden arbetade han upp kontakter på högsta nivå, bland annat med Adolf Eichmann, som var ansvarig för hela Förintelse-projektet. (Eichmann hängdes senare som krigsförbrytare). Wallenberg utnyttjade sina kontakter maximalt. Det är osäkert hur många judar som räddades på grund av Raoul Wallenbergs insatser. Ibland har siffror på över 100.000 nämnts, under alla omständigheter rör det sig om många tiotusentals.

Wallenberg arresterades av de framryckande ryssarna i januari 1945. Han fördes till Moskva, där han placerades i olika fängelser. Sovjet förnekade länge all kännedom om Wallenberg, men lät under senare delen av 1950-talet meddela att han avlidit av “hjärtattack” 1947 (35 år gammal!) i sovjetisk fångenskap. En rad vittnesmål har senare framkommit om att Wallenberg var vid liv långt senare. Dock har inga dokument slutgiltigt kunnat belysa Raoul Wallenbergs öde.

Raoul Wallenberg har bland annat utnämnts till amerikansk hedersmedborgare (av president Ronald Reagan). Han var den andre personen som fick denna hedersbetygelse, efter Winston Churchill. Han tillhör också i Israel “de rättfärdiga”, det vill säga de som gjorde stora insatser för judarna i samband med Förintelsen.