Jag skulle vilja veta lite djupare om hur primärvalet i USA går till.
Sofia, Täby (7 november 2000)
soffispropp[snabel-a]hotmail.com

Primärval förekommer ofta i USA. Det är ett förberedande val, som ger väljarna direkt inflytande över vilka som ska ställa upp i det “riktiga” valet för de olika partierna. I Sverige fastställs kandidatlistan på partimöten, ibland utan något inflytande alls för andra än den innersta kretsen. Så är det inte i USA, där får väljarna själva bestämma vilka som ska vara kandidater.

Reglerna för primärval varierar mellan de olika delstaterna och beroende på vilken post som valet avser.

Dock kan man sammanfattningsvis säga följande:

Väljarna i USA kan registrera sig för ett visst parti. Alltid för republikanerna och demokraterna, ibland också för något annat parti. Det är inte krav att registrera sig för något parti, man kan välja att vara “independent”. Och den som är registrerad som republikan får gärna rösta på en demokrat i själva valet och vice versa. Men bara den som är registrerad som demokrat eller republikan får delta i primärvalet för respektive parti. I primärvalet deltar flera olika kandidater, ibland så många som tio. Den som får flest röster sätts upp på valsedeln och får sedan tävla mot den som vunnit det andra partiets primärval.

När det gäller presidentvalet är primärvalen mer komplicerade, de avser valet av delegater till partiets konvent. Delegaterna utfäster sig vanligen att rösta på någon viss kandidat – till exempel George W. Bush eller Al Gore. Sedan gäller det att vinna omröstningen på konventet för att kunna kandidera till presidentposten.

Primärval är mycket vanliga i USA eftersom ett stort antal poster utses genom direktval av väljarna – och till de flesta posterna finns det en kandidat från vardera partiet – men ofta fler än en som är intresserade.