Vilka politiska partier finns i Polen? Viket parti har makten just nu, och vad heter partiets ledare?
Tobias Hederstedt, Gotland (19 april 2007)
Tobiashed[snabel-a]hotmail.com

Efter det senaste valet 2005 finns det sex politiska partier representerade i Sejmen (parlamentet). De polska partierna är dock fler än så, men många lyckades inte ta sig över femprocentsspärren. Valet innebar också ett maktskifte från en socialistisk majoritet till en mitten-högermajoritet.

Demokratiska vänsteralliansen (SLD) bildade 2001 tillsammans med Arbetsunionen (AU) och Polska bondepartiet (PSL) en koalitionsregering som avsattes 2005. Premiärminister under vänsterkoalitionens regeringsår var, till 2004, SLD-ledaren Leszek Miller. Han avgick efter att några polska tidningar uppdagat ett antal korruptionsskandaler inom regeringskretsen. Väljarna var också missnöjda med den höga arbetslösheten och den sociala osäkerheten.

I det senaste valet fick det konservativa partiet Lag och Rättvisa 27 % och det mer högerliberala Medborgarplattformen 24 %. Båda partierna härstammar från fackföreningsrörelsen Solidaritet och de flesta trodde att dessa två partier skulle bilda en koalitionsregering efter valet, men de två partierna kunde inte komma överens så därför ingick Lag och Rättvisa samarbete med partierna Självförsvar och Polska familjers förbund. Självförsvar har dock lämnat regeringen efter en kontrovers i budgetarbetet 2007.

Självförsvar är ett ganska populistiskt parti som fick 11 % av rösterna och Polska familjers förbund (LPR) är ett katolskt inriktat och tillika konservativt och nationalistiskt parti som fick 8 % av rösterna.

Det socialdemokratiska partiet, demokratiska vänsteralliansen (SLD), som härstammar från det polska kommunistpartiet fick i valet 11 %. Det polska bondepartiet (PSL) som också härstammar från det tidigare kommunistpartiet har 7 %.  Men till skillnad från de två tidigare samarbetspartierna härstammar det vänsterradikala men antikommunistiska partiet Arbetsunionen (AU) från Solidaritet. Det partiet är dock inte längre representerat i Sejmen.

2004 bröt en grupp parlamentariker sig ur det socialdemokratiska partiet SLD och bildade Polens Socialdemokrati (SdPL). De lyckades dock inte komma över 5-procentspärren. Samma sak gäller de gröna (Z) och det liberaldemokratiska partiet (PD). Den tyska minoritetens parti har dock två mandat på grund av att de som regionalt parti har ett undantag från femprocentsspärren.

Lech Kaczynski valdes till president och Jaroslaw Kaczynski åtog sig premiärministerposten trots att han tidigare varit tveksam till detta då hans tvillingbror ställde upp som kandidat i presidentvalet.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert