Jag håller på och skriver ett arbete om Chile och Pinochet. Jag undrar från vilka källor ni baserar uttalandet i Veckans Contra 1 november 1998 angående antalet mordoffer för `Fidel Castro (100000) respektive Pinochet (2000-4000).
Nadina Hannäs Navier, Värmdö (27 mars 1999)
nadina_n[snabel-a]hotmail.com

Siffrorna 2000-4000 döda i Chile har nämnts i seriösa media. Ofta har det varit 3000, som nämnts i samband med publicitet om Pinochet i samband med processen mot honom i London. Siffran 3000 kommer dock från hans kritiker. Den högsta siffran vi sett i seriösa sammanhang är 4000. Vi kan inte gå i god för källorna till de högre siffrorna, men har velat nämna dem eftersom de förekommer i olika sammanhang. Siffran 2000 finns dokumenterad av den sanningskommission som tillsattes efter demokratins införande i Chile 1990. Uppgiften finns refererad i den ansedda tidskriften “The Economist” den 30 januari 1999, och har hög trovärdighet.

Vad Kuba beträffar hänvisar vi till professor Rudolph J. Rummel, en av världens främsta forskare om politiskt våld, vid University of Hawaii. Hans forskningen introducerades för svensk politik av Per Ahlmark i boken “Det öppna såret” (utgiven av Timbro förlag 1997, sidan 56). I boken anges att 73.000 dött av politiska skäl under Castros tid vid makten på Kuba. Går man till Rummels utomordentliga hemsida på Internet finns fördjupad information. Den sida som speciellt förtecknar antalet dödsoffer för politiska system finns här. Kuba behandlas mellan raderna 752 och 848. Rummel uppskattar antalet dödsoffer till mellan 35.000 och 141.000. Rummel räknar i det här sammanhanget inte in de angolaner och etiopier som drabbats av den kubanska militärens verksamhet i dessa länder. Vi anser därför att 100000 dödsoffer är en realistisk siffra.