Vilka är de olika partierna i Ryssland och vilka är deras ledare?
Anna Nyberg (5 oktober 1999)
annanyberg45[snabel-a]hotmail.com

Ryssland är inte ens tio år som demokrati och partiväsendet är därför långtifrån stabiliserat. Det sker ständiga förändringar i partibilden. Nya partier och allianser skapas och partier som var stora tynar bort och försvinner. Den här utvecklingen kommer med största säkerhet att fortsätta ytterligare åtskilliga år framöver.

Parlamentet (duman) ska nyväljas den 19 december 1999. I den nuvarande duman finns flera grupper representerade, men partibilden är mycket splittrad. Sammanlagt finns det 139 (!) partier registrerade hos valmyndigheten. För att få proportionell representation i duman krävs minst 5 procent av rösterna, varför bara en liten bråkdel av partierna kan räkna med större representation i duman. Dock är det möjligt för en rad partier att erövra enstaka lokala mandat på grund av starkt stöd i någon viss region.

Största enskilda grupp i den nuvarande duman, men den har långtifrån egen majoritet, är Kommunistpartiet med Gennadij Zjuganov som partiledare. Det är en unken doft från svunna tider, som säkert kommer att få sina tjugo procent från gamlingar och före detta partipampar. Men partiet kommer knappast heller att få fler röster än så.

Hela Ryssland är en sammanslagning mellan en rad regionala partier (där det finns en liten “tsar” i många regioner, en “tsar” som har stark lokal kontroll, men gärna skulle vilja ha inflytande också på nationell nivå). Utöver de regionala partierna har Moskvas populäre borgmästare Jurij Luzjkov och den sparkade premiärministern Jevgennij Primakov anslutit sina organisationer till partiet. Det är de före detta kommunisternas parti, före detta kommunister i den meningen att deras tidigare karriär i kommunistpartiet var mest en karriär och inte så mycket en politisk övertygelse.

Liberaldemokraterna var tidigare med i den internationella liberala organisationen och ledaren Vladimir Zjirinovskij träffade bland annat Bengt Westerberg. Idag anses partiet vara ultranationalistiskt (vill gärna återerövra Finland till exempel) och partiledaren Zjirinovskij tas knappast på allvar i utlandet. Hans stöd i Ryssland har också dalat.

Yabloko är ett modernt liberalt parti under ledning av ekonomen Grigorij Javlinskij. Yabloko skulle kunna jämföras med moderaterna i Sverige, men samlar bara ungefär 10 procent av rösterna.

Förre premiärministern Viktor Tjernomyrdins parti “Vårt Hem Ryssland” är ett annat parti för gamla pampar. Jegor Gaidar leder ett modernt högerinriktat parti.

I övrigt har bland annat Jordbrukarpartiet och Kvinnopartiet platser i duman. Det finns också många