Min fråga är hur det parlamentariska styrsystemet skiljer sig från det svenska.
Med vänlig hälsning, Natalie Ancevska
12 november 2019

 

Hej,

Det svenska systemet är parlamentariskt, så det finns ingen skillnad.

I den demokratiska världen skiljer man mellan parlamentariska system och presidentsystem. I så gott om hela Europa (Frankrike undantaget, Frankrike har någon mellanform) är det parlamentarismen som gäller, det vill säga regeringen representerar samma åsikt som majoriteten av parlamentet. Blir regeringen inbördes oense kan det ibland finnas förutsättningar att få underlag för en ny regering inom det sittande parlamentet, men ofta utlyses nyval och ett nytt parlament får lösa konflikterna.

I Amerika (USA, Mexiko, Brasilien med fler länder) gäller däremot presidentsystemet. Folket väljer en president och presidenten utser en regering, som inte nödvändigtvis (men ofta) har majoritet i parlamentet bakom sig. Vill folket byta regering får de vänta till nästa presidentval…