Vi skall ideologiskt diskutera krisen i Pakistan. Därför skulle jag vilja få lite bakgrund till krisen, vad har hänt och liknande. Den kris som nu råder i Pakistan, vad kommer den få för konsekvenser? Internationellt och nationellt, sociologiskt och ekonomiskt.
Johannes (18 oktober 1999)
Bajti[snabel-a]hotmail.com

Pakistan är ett intressant exempel på utveckling i u-länderna eftersom landet på goda grunder kan jämföras med Indien. Båda ingick i kolonin Brittiska Indien (tillsammans med Bangladesh och Sri Lanka) till 1947. I Indien har man alltsedan dess haft ett demokratiskt styrelseskick, även om det under några år var de facto-diktatur under Indira Gandhi. Medan man i Pakistan bara under kortare perioder haft demokratiskt valda regeringar. Ändå ser det för den utomstående betraktaren mycket svårare ut att skapa en fungerande demokrati i Indien med sin många gånger större befolkning och med de otaliga folkslagen och språken. Men icke desto mindre är det Indien som lyckats och Pakistan som misslyckats. I ekonomiskt avseende har väl inget av länderna kommit igång på allvar, men återigen ser det ut som om Indien har de bättre förutsättningarna i form av en mer välutbildad befolkning och ett framväxande entreprenörskap, som under de allra senaste åren släppts fria från den socialistiska tvångströja som Indien ärvde från det av the Fabian Society influerade Storbritannien 1947.

De civila regeringar som Pakistan haft sedan 1947 har tyvärr inte visat sig vara särskilt framgångsrika. De har kännetecknats av korruption och militären har ofta haft folkligt stöd när den störtat den civila regeringen. Den senaste kuppen av generalen Pervez Musharraf följer det mönstret. Och liksom vid tidigare militära ingripanden är det oklart hur länge generalen har för avsikt att stanna kvar vid makten och vilka inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna han är beredd att vidta för att hålla sig kvar. Hittills har han i det avseendet inte genomfört några förändringar.

Bakgrunden till den senaste kuppen måste nog konkret sökas i den tidigare regeringens misslyckade militära operation mot Indien tidigare i år. Pakistanierna gick in i av Indien kontrollerat område i Kashmir (som är delat mellan Indien och Pakistan) och indierna lyckades framgångsrikt driva tillbaka dem (bland annat med hjälp av kanoner från Bofors).

En annan orsak till kuppen är de oroligheter som pågått under det senaste halvåret i Pakistan. Det är konflikter mellan sunni- och shia-muslimer och det är olika provinsers strävanden att nå självständighet eller åtminstone större självstyrande, liksom den förre ledaren Nawaz Sharifs ansträngningar att införa islamsk lag (sharia) som högsta rättesnöre i lagstiftningen (sharia gäller sedan 1990, men är ännu bara jämställd med annan lag). De olika religiösa minoriteterna, bland annat kristna har pressats hårt i det starkt muslimska landet.

Pakistan har traditionellt haft mycket goda förbindelser med USA. Men USA har blivit alltmer avvaktande i sin inställning till Pakistan. Det finns också en amerikansk lag som kräver att all u-hjälp ska frysas till länder som råkar ut för militära maktövertaganden. Man kan alltså förvänta att den nya militärregimen får svårt att etablera sig i det internationella samfundet.