Nysvenska Rörelsen, vad är det för rörelse egentligen? Inte rasistisk enligt dem själva, är den liknande Socialdemokratin och Nazistisk samtidigt? Man säger sig i alla fall till stor del hålla med Socialdemokraterna. Bland annat redogör man för hur Socialdemokraterna till stor del tog efter Nazisterna i sitt 27 punkter långa efterkrigsprogram 1944. Detta om något visar ju i så fall att Nazismen är en vänsterideologi.
Dave Rudabaugh
gransten[snabel-a]hotmail.com

Du har nog uppfattat saken ganska bra. Nysvenska Rörelsen grundades 1941 i Malmö av Per Engdahl under namnet Svensk Opposition. Efter diverse förvecklingar ändrade organisationen namn till Nysvenska Rörelsen. Den anser sig också ha rötter till organisationer som grundades redan under 1930-talet i Uppsala. Under Andra Världskriget stödde rörelsen Tyskland och upprättade register över personer av judisk börd. Organisationen var ”ideologisk” och ställde aldrig upp i några val. Ledaren Per Engdahl var inspirerad av Benito Mussolini, fascismen och korporativismen. Han hade inte särskilt mycket till övers för de mer råbarkade nationalsocialister som samtidigt verkade i Sverige. När han efter kriget blev informerad om vad som hänt med judarna i Tyskland tog han till och med avstånd från det. Men ansåg inte att judeförföljelserna i sig var en följd av den fascistiska ideologi han förespråkade.

Efter krigets slut tonades därför de antisemitiska inslagen ner, men den ideologiska grunden med en stark statsapparat, statliga förertag och starka korporationer (fackföreningar) fanns kvar. Stora likheter med socialdemokratin alltså! Rörelsen var helt obetydlig men genom att Per Engdahl var den ende fascistiskt orienterade personen i Sverige som hade någon intellektuell kapacitet att tala om, uppmärksammades rörelsen emellanåt av fiender till ideologin.

Under 1970- och 1980-talen samverkade Nysvenska Rörelsen av och till med olika lokala invandringsfientliga organisationer, samt med Sveriges Nationella Förbund, en organisation med rötter i de kretsar som under 1930-talet vurmade för Tyskland (trots det nationella namnet…). Verksamheten krympte alltmer och blev till slut bara tidningen ”Vägen Framåt” vars sista nummer kom ut 1992. När Per Engdahl avled 1994 försvann de sista resterna av organisationen, även om det fortfarande finns personer som försöker återuppliva den korporativistiska tanken under Nysvenska Rörelsens namn och till och med har en hemsida (http://www.nysvenskarna.nu) – men den verkar inte vara uppdaterad sedan 1998.

Man kan säga att Nysvenska Rörelsen var en mer ideologisk rörelse än de nationalsocialistiska partier som ställde upp i valen. Rörelsen låg idémässigt nära den socialistiska fåran, men man var alltid noga med att ta avstånd från klasskamp (en marxistisk grunddogm) för att istället förespråka ”folkgemenskap”.

För oss som tycker att ”klasskamp” är obsolet och ”folkgemenskap” ett lika konstigt begrepp blir Nysvenska Rörelsen och Socialdemokratin nästintill identiska idémässigt. Men för en socialist som lärt sig att klasskampen är det viktigaste som finns, eller en korporativist som säger detsamma om folkgemenskapen är skillnaderna naturligtvis stora.