Jag skulle vilja veta lite om mediastrukturen i Nordkorea
Henrik Stromback, Washington (28 september 2000)
Stromback77[snabel-a]hotmail.com

Vid första anblicken av Din fråga trodde vi att det skulle vara en smal sak att besvara den med användning av tillgängliga internationella referensverk, som regelmässigt brukar innehålla ett avsnitt om media. Men inte ens CIAs World Fact Handbook innehåller något om media i Nordkorea.

Dock har vi fått fram att Nordkorea har ett tiotal dagstidningar som alla är kopplade till det statsbärande kommunistpartiet, “Arbetets parti”. Den största tidningen Rodong Sinmun utges av Kommunistpartiets centralkommitté. Regeringen har en egen tidning som heter Minju Choson. Eftersom det i landet bara finns ett tillåtet parti och hela regeringen hämtas från detta parti är det i princip samma politiska krafter som står bakom också denna tidning, liksom de övriga i landet.

Både radio och TV är statskontrollerade – på samma sätt som det var i Sverige fram till slutet av 1980-talet. Radio sänds förutom på det vanliga sättet också genom högtalare på offentliga platser och arbetsplatser. Såväl radio som TV är viktiga delar av Kommunistpartiets propagandaapparat. Det är straffbart att inneha radioapparater som kan ta in annat än de förinställda frekvenser som används för regeringens radiosändningar.

I korthet är alltså media i Nordkorea starkt koncentrerade, helt kontrollerade av Kommunistpartiet och ett viktigt inslag i den propagandaapparat som är uppbyggd för att hindra självständigt tänkande.