Jag undrar vem som grundade nationalsocialismens ideologi och när, för jag antar att det inte var Hitler.

Sara, Eksjö rol.t95[snabel-a]gy.eksjo.se

Socialistiska tankar utvecklades i början på 1800-talet. I Marx tappning var dock socialismen internationell – inte nationell. Den nationella biten la Mussolini till (han var innan han grundade det italienska fascistpartiet redaktör för socialistpartiets tidning). Hitler själv la till ytterligare några moment, de rasistiska. Till dem fick han säkert inspiration av Charles Darwin (förvisso ingen nationalsocialist, utan en än idag hyllad vetenskapsman) och Friedrich Nietzsche (en ansedd tysk filosof, vars anseende dock blivit befläckat av att ha inspirerat en del nationalsocialister).

Men den viktigaste ingrediensen i nationalsocialismen är naturligtvis socialismen, i princip samma eländiga socialism som det socialdemokratiska partiet ansluter sig till. Närheten mellan de två ideologierna kunde för övrigt observeras när en utbrytning ur det kommunistiska partiet i Sverige, de så kallade Kilboms-kommunisterna, gradvis gled över till att bli ett utpräglat tyskvänligt nationalsocialistiskt parti som under Andra världskriget gav ut dagstidningen ”Folkets Dagblad” – finansierad av tyska intressen!