Hej, jag vill veta om Mexiko har kritiserats i samband med mänskliga rättigheter?
Linda Pettersson (18 januari 2000)
pettersson_linda[snabel-a]hotmail.com

Visst har Mexiko kritiserats för brott mot de mänskliga rättigheterna. Liksom de flesta länderna i Latinamerika (Costa Rica är väl nästan det enda genomgående demokratiska undantaget). Men Mexiko har också utvecklats i demokratisk riktning under de senaste decennierna – liksom många andra latinamerikanska stater. Och numera finns det inte särskilt mycket att klaga på.

Mexiko genomgick en revolution under åren 1910-1920. Revolutionen leddes av de legendariska namnen Emiliano Zapato och Pancho Villa. Efter revolutionen lade först några revolutionsgeneraler makten under sig. Men 1929 bildades Partido Revolucionario Institucional PRI, Revolutionära Institutionella Partiet), som haft makten alltsedan dess. I formellt fria val valdes partimedlemmar till alla inflytelserika poster. Partiet brukade fram till 1970-talet få mer än 80 procent av rösterna. Den enda nämnvärda oppositionen kom från det högerinriktade, affärsvänliga partiet PAN. Det partiet hade aldrig chansen att vinna några val och när det några gånger var nära att partiet skulle vinna ett guvernörsval förekom ett omfattande valfusk – som bevarade PRIs maktmonopol.

Trots PRIs maktmonopol och förhållandet att valen varit styrda hade landet i stort sett hela tiden pressfrihet. En livaktig press kunde kritisera regeringen. Haken var att bara en liten elit läste tidningarna…

Under PRIs höjdpunkt var en stor del av näringslivet, inte minst den viktiga oljeindustrin, kontrollerad av staten. Något som hämmade Mexikos utveckling och gjorde landet i vissa stycken jämförbart med de socialistiska diktaturerna.

Under 1980-talet har PRIs maktmonopol luckrats upp. För första gången har oppositionsledamöter valts in i kongressen. PAN har tillåtits vinna några regionala val och PRI har gått med på författningsändringar som gynnat oppositionen, om inte annat för att färmja landets internationella rykte. Ett vänsterparti, PRD, har också växt fram och det konkurrerar nu också om makten.

Seden att presidenten utser sin egen efterträdare har härskat ända sedan PRI kom till makten, men nu hålls för första gången primärval.

I den södra delstaten Chiapas har en del indianer gjort uppror och det har slagits ner med ganska brutala metoder, som kritiserats av en internationell kommission. Gerillan, EZLN – zapatisterna, har en ledare som bara presenteras under antaget namn, “Marcos”, och alltid uppträder maskerad. Zapatisterna är dock en regional företeelse och Mexiko som nation rör sig i riktning mot demokrati. Men än är det en lång väg att vandra.