Jag behöver hjälp med en fråga och det är dessutom bråttom. Jag vill veta hur Max Weber förklarade kapitalismens uppkomst.
Soia (8 november 1999)
f_soia[snabel-a]hotmail.com

Max Weber såg bakgrunden till kapitalismens utveckling i vad han kallade “den protestantiska arbetsetiken” (om Du ska ha en riktig litteraturhänvisning heter hans bok Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, utgiven av Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik i Tübingen 1904-05). Webers teorier byggde mest på observationer av calvinister och puritaner och kanske inte så mycket lutheraner. Utgångspunkten var emellertid att flit och sparande var viktiga normer i det protestantiska samhället och att just dessa egenskaper hade dynamiska effekter för ekonomin. Calvinisterna såg ekonomisk framgång som ett belägg för ett dygdigt och framgångsrikt leverne. Fliten påverkade ekonomin genom att arbetsinsatserna blev stora, sparandet genom att det blev basen för tillgången till kapital som kunde satsas i industriell utveckling. Weber kontrasterade de “dygdiga” protestanterna mot den gamla jordägande aristokratin, som inte alls hade haft samma positiva inflytande på den ekonomiska utvecklingen, trots att de hade större inkomster och större möjligheter att spara än vad “protestanterna” hade. Han jämförde också protestanters och katolikers benägenhet att skicka sina barn till teknisk utbildning och konstaterade att det var stora skillnader till protestanternas fördel.