Jag skulle gärna vilja veta allt om Marocko och deras migration, både emigration och imigration. Och lite om vad som händer där idag.
Christel Ehnevid, Kristianstad (7 december 1999)
pazza[snabel-a]spray.se

Marocko tillhörde en gång Romarriket och föll sedan (år 710) offer för de arabiska erövrarna (som under flera hundra år kontrollerade också Spanien). Därför talar än idag majoriteten av Marockos befolkning arabiska. Ungefär en tredjedel av Marockos befolkning tillhör fortfarande ursprungsbefolkningen, berberna.

Under 1700- och 1800-talen var Marocko (liksom grannländerna) utgångspunkt för olika sjörövarband. Frankrike och Spanien lade sig därför alltmer i Marockos angelägenheter och i norr bildades Spanska Marocko och Franska Marocko. År 1912 tog fransmännen hand om det som återstod av Marocko som ett protektorat. Efter ett befrielsekrig kunde sultanen Muhammed V 1956 utropa ett självständigt Marocko. Spanien har bara behållit två obetydliga hamnstäder, Ceuta och Melilla vid Medelhavets kust.

Under Muhammed V:s och hans efterträdare Hassan II:s tid har landet i huvdsak styrts med auktoritära metoder. Men generellt har Marocko varit mer liberalt än andra arabländer. Under de senaste åren har en märkbar demokratisering skett och ett genombrott skedde när Hassan II efter allmänna val 1998 faktiskt utsåg en tidigare oppositionspolitiker (Abderrahman Youssoufi) till premiärminister. Det var ett genombrott för ett demokratiskt synsätt. Redan ett år tidigare, 1997, hade ett parlament valts i fria val med deltagande av 16 partier.

Hassan II avled tidigare i år, efter 38 år på tronen. Han efterträddes av sin son. I och med tronskiftet skedde en ytterligare liberalisering och landet rör sig snabbt i riktning mot ett demokratiskt samhällssystem.

Genom att större delen av det som idag är Marocko var en fransk besittning har franska varit ett mycket spritt språk och skolväsendet ger också många marockaner goda kunskaper i franska. Av det skälet har den marockanska utvandringen i mycket stor utsträckning gått till Frankrike. Där bor någon miljon människor med marockanskt ursprung. Sedan möjligheterna att utvandra till Frankrike begränsats försöker många marockaner istället ta sig över Gibraltar Sund till Spanien. Det sker ofta illegalt i småbåtar, som inte alltid klarar resan.

Marocko har en svagare ekonomi än grannländerna Tunisien och Algeriet, eftersom landet inte har några nämnvärda olje- och gastillgångar. Istället är jordbruk och turism viktiga näringar, men dessa näringar kan långtifrån sysselsätta hela befolkningen. Arbetslösheten är stor och man räknar med att ungefär 300000 marockaner flyttar utomlands varje år. Hade Marocko haft samma relativa födelsetal som Sverige skulle en hel årsklass ha flyttat utomlands, men nu är Marockos befolkning yngre än Sveriges och födelsetalen därmed högre, men det är ändå en stor del av de unga marockanerna som flyttar utomlands varje år. Huvudsakligen till Frankrike och Spanien.