Vem är Margret Thatcher? Hur var hon som premiärminister? Vad åstadkom hon under “sin” tid i England?
Jasmine, Helsingborg (19 april 2001)
flower_jasse[snabel-a]hotmail.com

Lady Thatcher (hon blev adlad 1992 sedan hon avgått som premiärminister) skilde sig i flera avseenden från tidigare brittiska premiärministrar och partiledare för det konservativa partiet.

Hon hade sin bakgrund i medelklassen, hennes far var specerihandlare. Hon hade också en naturvetenskaplig utbildning (i kemi). Tidigare konservativa partiledare hade för det mesta en utpräglad överklassbakgrund och humanistisk eller samhällsvetenskaplig utbildning.

Margaret Thatcher var också till skillnad mot sina företrädare på posten mer inriktad på att uppnå klart uppställda ideologiska mål. Hon hade en vision om vilket samhälle hon ville forma och hon arbetade ytterst målmedvetet för att uppnå den visionen. Hennes företrädare anpassade sig däremot alltsomoftast till vad som ansågs som politiskt opportunt och vad som kunde ge flest röster. Sådana hänsyn tog Margaret Thatcher ytterst sällan.

Margaret Thatcher är principfast anhängare av en fri ekonomi och hon försökte som premiärminister på olika sätt avskaffa regleringar, statliga kontroller och att privatisera statliga företag. Berömd är hennes avreglering av valutakontrollen. Den skedde i ett stycke och de hundratals tjänstemän som arbetat med valutakontrollen åt Bank of England blev från den ena dagen till den andra av med sina arbetsuppgifter, som Thatcher betraktade inte bara som onödiga utan skadliga. Inom några år därefter hade Storbritannien utvecklats till den internationella valutahandelns nav med många gånger fler sysselsatta i kommersiella valutaverksamheter än vad som någonsin varit anställda på Bank of England för kontroll av valutahandeln. Margaret Thatcher lyckades genomdriva en rad lagar som begränsade de brittiska fackföreningarnas maktställning. De lagarna genomdrevs inte som ett inslag i en fackföreninsgfientlig politik, utan som ett inslag i åtgärder för att återge medlemmarna kontrollen över de fackliga organisationerna. Fackföreningsfunktionärerna hade med åren utvecklat en organisation som kunde drivas helt utanför medlemmarnas kontroll. Ledande funktionärer var tillsatta på livstid och strejker kunde utlysas även om en förkrossande majoritet av medlemmarna var emot. Thatcher framtvingade faktiskt en demokratisering av den odemorkatiska fackföreningsrörelsen, och kan därmed faktiskt sägas ha främjat fackets position i det moderna samhället.

Margaret Thatcher var en viktig spelare i det Kalla Kriget. Hon hade under en stor del av sin tid som premiärminister (1981-1989) en meningsfrände i USAs president Ronald Reagan. Visserligen får nog Ronald Reagan anses vara den som får tillskrivas äran av att ha vunnit det Kalla Kriget åt demokratin. Men Margaret Thatchers insatser var också betydande. Hennes principfasta agerande mot kommunismen medverkade till kommunismens fall. Och hennes lika principfasta agerande mot den korrumperade militärdiktaturen i Argentina (Falklandskriget) medverkade till den demokratisering som Latinamerika genomgått under de senaste tjugo åren.

Margaret Thatcher var skeptisk till en fortsatt långtgående integration inom EU och hon har under sin tid som ledamot i Överhuset varit en ledande talesman för Strobritanniens stora EU- och EMU-kritiska opinion – en opinion som märk väl i huvudsak har sina invändningar från “högerutgångspunkt”.

Margaret Thatcher blev parlamentsledamot 1959 (då hon var 34 år), hon var utbildningsminister 1970-74 och “störtade” 1975 den konservative partiledaren Edward Heath efter hans valförlust året innan. År 1979 blev hon premiärminister och hon var det fram till 1990. Den längsta tid någon varit premiärminister i modern tid i Storbritannien. Hon förlorade inte något parlamentsval – hon vann tre val i rad som konservativ partiledare – utan avsattes av det egna partiet och ersattes av John Major som både partiledare och premiärminister.

Margaret Thatcher var väl medveten om risken av att som premiärminister bli fånge i de många offentliga myndigheternas och utredningarnas garn. Hon ansträngde sig därför för att hålla den fria intellektuella debatten högt och hade som ett led i detta en varje månad återkommande lunch med unga konservativa studenter, för att inte stelna i byråkratins ramar.

Hennes satsning på ett nytt Storbritannien utan regleringar medförde att det tidigare “sjuka Storbritannien” återtog sin position som en av Europas dominerande ekonomier. Privatiseringen av statliga företag genom utförsäljing till en bred allmänhet skapade en folklig förståelse för näringslivet som varit av stor betydelse. Idag för premiärminister Tony Blair, Labour-partiets ledare, en politik som i många stycken är en vidareutveckling av Margaret Thatchers politik!