Varför blev Litauens bönder av med sina gårdar under sovjetregimen, och hur kunde de få dem tillbaka? De blev ju inte av med dem för att de var statsfiender, utan av någon annan anledning. Jag är också nyfiken på hur de kunde lyckas få dem tillbaka, det måste ju varit någon annan som tagit över dem när de blev av med dem. Tog den nya staten bara egendomen ifrån dem också? när sovjet försvann så fick de ju gårdarna tillbaka, konstigt!!!
Frida Svalmark
leif.c[snabel-a]telia.com

I Sovjetunionen var all privat företagsamhet och därmed allt privat jordbruk förbjudet. Till och med glasskiosker och taxibilar var statliga! Naturligtvis gällde samma jordbruket. Dock tilläts 0,5 hektar (5000 kvadratmeter) privat mark runt varje familjs hus. Dessa obetydliga jordplättar stod för 30 procent av Sovjetunionens grönsaksproduktion! En del lyckades också ha en gris eller en ko på den lilla jordplätten.

När Sovjetunionen 1940 ockuperade Litauen och med våld införlivade landet i Sovjetunionen omvandlades alla privata jordbruk till antingen kolchoser (kollektivjordbruk) eller sovchoser (statliga jordbruk). I Litauen var förmodligen kolchoser vanligast. När landet blev fritt igen kunde den som blivit berövad mark 1940 (eller dennes arvingar) yrka på att få tillbaka sin mark. På det sättet har det privata jordbruket återuppstått. Tyvärr har de nya privata jordbruken mycket svårt med kapitalförsörjningen varför det är långt kvar till ett modernt västerländskt jordbruk med en modern maskinpark.