Jag undrar om ett parti i Italien som jag inte vet vad det heter. Men jag har hört att de ska ha främlingsfientliga åsikter och att de ville göra Italien fritt från bögar, invandrare m.m. var det nära att de vann i detta senaste val, eller gjorde de det?Jag skulle vilja bena ut och få en klar bild över Italiens parti och vad de står för, vad riskerna är om de får kontroll m.m. ett genomgående svar. Jag skulle också vidare vilja veta lite om detta parti har någon koppling till andra europeiska länders partier så som i Österrike, Danmark där de också har partier med främlings fientliga åsikter. Jag skulle gärna vilja veta lite om dem med. Vad de står för exakt, och om de har vunnit mer stöd från folket. Och vad detta kan bero på. En viktig fråga från mig och jag hoppas på ett bra och ingående svar.
Anna Sjödahl, Örebro (24 maj 2001)
annasjodahl[snabel-a]hotmail.com

Du syftar på Lega Nord, med Umberto Bossi som partiledare. Det har sagts mycket kritiskt om detta parti i svenska och andra europeiska media. Det mesta osant.

Bossis parti är ett regionalt parti. Det säger sig vilja arbeta för ett självständigt Norditalien (“Padanien”), men det är nog ingen som tar den delen av retoriken på allvar. Bossis budskap utformas ganska populistiskt, han representerar en av EUs rikaste och mest produktiva regioner, ekonomiskt väl i klass med Stuttgart och Hamburg, som annars brukar räknas till de rikaste områdena i EU. Under alla omständigheter långt före Sverige i välstånd och produktivitet. Men Bossi kritiserar förhållandet att ett gäng politiska parasiter i Rom tar norditalienarnas ärligt ihoparbetade förtjänster för att skicka dem till de mindre flitiga delarna av Italien. Där många lever skapligt utan att arbeta särskilt mycket. Denna kritik riktar sig alltså i första hand mot den politiska klassen i Rom men tar sig även formuleringsmässigt uttryck som kritik mot syditalienare. Bossis norditalienare uttrycker sig kritiskt om de främmande syditalienarna. Som när Skånepartiet i Malmö klagar på att svenskarna förstör den fria skånska traditionen med alla regleringar rörande sprit, tobak, spel med mera. Främlingsfientligt i bägge fallen. Men inte utan sina poänger.

Viktigaste delen i Bossis budskap är att slå vakt om arbetet och fliten som välståndsskapande faktorer och motarbeta de som försöker överutnyttja det generösa välfärdssystemet. Därmed är han också för sänkta skatter och mindre regleringar för näringslivet.

Så vitt vi känner till har han inga kontakter med andra europeiska partier. Han ingår dock i den segrande italienska “Friheternas hus”, där den ledande kraften är Silvio Berlusconi med sitt parti Forza Italia (Heja Italien!).

Bossi har tidigare fått över tio procent av rösterna i italienska val – vilket betyder uppåt 30 procent i delar av Norditalien. Hans parti har också ensamma makten i några större städer i Norditalien. Denna gång föll dock partiet tillbaka till cirka 5 procent av rösterna, främst på grund av de stora framgångarna för Berlusconi. Lega Nord blev inte representerat i det italienska parlamentets andra kammare, men i senaten fick partiet en vågmästarställning. Berlusconi kommer därför att vara beroende av dem för att få majoritet i parlamentet. Så var det även 1994 när Berlusconi valdes till premiärminister första gången. Det dröjde mindre än ett år innan Bossi drog undan sitt stöd så att Berlusconis regering föll.