Jag vill ha en förklaring av länsparlament om ni kan ge det till mig,
Fredrik, Kalmar (5 mars 2003)
agent_x9[snabel-a]coffin-rock.com

Länsparlament är ett namn på en tänkt – ännu icke existerande organisationsform – där den statliga länsstyrelsens uppgifter till en del skulle läggas över på ett “länsparlament”, som dessutom skulle få ta hand om det som landstingen sköter idag.

Ett problem för dagens landsting är att de egentligen bara har en enda fråga att sköta om, sjukvården (i Stockholm och några andra län är de också inblandade i kollektivtrafiken). Det innebär att det politiska intresset för landstingen är begränsat, samtidigt som de som sitter i landstingen inte kan prioritera mellan olika uppgifter, de har ju bara en uppgift och vill därför naturligen satsa så mycket som möjligt på den, med höga landstingsskatter som följd. Ett länsparlament skulle kunna råda bot på detta dilemma.

Vad gäller att lägga ut delar av den statliga administrationen på ett länsparlament är det fråga om en decentralisering och folklig förankring av beslut som idag ligger endast under den byråkratiska statsapparaten. Även det måste i princip ses som något positivt. Men det kan nog vara lämpligt att tänka sig detta som en del i ett större administrativt reformpaket.