Jag håller på med ett samhällsarbete angående kurder. Jag skulle behöva lite information
1.Har kurder samma rättigheter som andra folkgrupper?
2.Är det skillnad i levnadsstandarden mellan olika kurder?
3.Har kurdernas livssituation förbättras (rättigheter, bostäder mm) sedan för t ex 30 år sedan?
4.Vad gör kurder för att få ett eget land och vilka positiva/negativa följder?
5.Finns det några motsättningar mellan kurder och andra folkslag?
Sofie Sundsberg, Älvsbyn (13 april 2000)
sofie.sundberg[snabel-a]alvsbyn.gymnasiet.se

I Contra nummer 1 1999 fanns en artikel om kurderna. Prenumeranter på tidskriften Contra kan hitta artikeln i pdf-format på Contras stängda sidor – endast för prenumeranter. Hur Du kommer in där hittar Du på sidan 2 i senaste numret av Contra. Vi vill också hänvisa till en “Veckans Contra” från 1999.

Det är viktigt att komma ihåg att kurder finns i sex olika länder och att villkoren är ganska olika mellan dessa länder. Kurderna i Irak har i praktiken självstyre sedan Gulfkriget 1991, eftersom FN/USA/Storbritannien ser till att Saddam Hussein inte kan kontrollera området. I Turkiet har det till för några år sedan varit förbjudet att tala kurdiska, att bedriva undervisning på kurdiska och att ge ut böcker/tidningar på kurdiska. Alla dessa förbud är upphävda, vilket inte hindrar att de kurdiska områdena fortfarande är eftersatta och ekonomiskt ligger efter resten av Turkiet. I Iran, det tredje landet med ett stort antal kurder, är kurderna nog i praktiken mer tillbakapressade än i såväl Turkiet som Irak. I övriga länder med kurdisk befolkning (Syrien, Armenien och Libanon) är den en liten andel av befolkningen.

Generellt kan man säga att situationen för kurderna i Turkiet har förbättrats och att situationen för kurderna i Irak har gått mot ökad självständighet. Fortfarande är det dock så att kurder är minoriteter och eftersatta minoriteter i de här länderna. Många kurder har därför engagerat sig för ett självstyrande Kurdistan. I Irak har man i praktiken nått dithän med framförallt amerikansk hjälp. I Turkiet har den marxistiska terroristorganisationen PKK fört en politik som försämrat deras möjligheter att uppnå politiska rättigheter.