Jag skulle vilja ha fakta om Kronstadt-upproret 1921.
Jan-Ossian Falén (13 oktober 1999)
jan-ossian[snabel-a]spray.se

Kronstadt är en stad på en ö i den inre delen av Finska Viken, straxt utanför Sankt Petersburg. Där finns en flottbas. Efter Lenins maktövertagande 1917 var det ett centrum för den nya sovjetiska flottan och matroserna i Kronstadt ansågs vara Lenins mest lojala anhängare. Men 1921 hade de fått nog. De reste återigen upprorsfanan och krävde slut på svälten, liksom att de krävde de demokratiska rättigheter som hade utlovats i revolutionen 1917, men aldrig getts till befolkningen, som ju istället utsattes för en diktatur som var betydligt hårdare än tsarens regim. Det var i slutet av februari 1921 som besättningarna på två fartyg antog resolutioner som krävde nyval med hemliga omröstningar, fria debatter, yttrandefrihet, pressfrihet, frigivande av de politiska fångarna osv. Dock fanns den något märkliga inskränkningen “till arbetarnas, böndernas, anarkisternas och vänstersocialistpartiernas förmån”. I Sankt Petersburg pågick samtidigt omfattande strejker.

Grunden i Kronstadt-matrosernas kritik var därför riktig. Dock var det så att de ledande upprorsmakarna tog kritiken till utgångspunkt för mer en mer anrkistiskt inriktad revolt, så upprorets riktning var felriktad.

I Kronstadt bildades en revolutionskommitté, som försökte nå kontakt med de strejkande i Sankt Petersburg. Nyheten spreds snabbt till den stora staden och läget såg kritiskt ut för bolsjevikerna. Lenin svarade med den största hänsynslöshet. Trotskij och generalen Tuchatjevskij gick till attack och det blev tusentals dödsoffer i de strider som följde. Under april-juni dömdes sedan över 2000 människor till döden och över 6000 skickades till koncentrationsläger. 8000 flydde över isen till Finland, där de senare utlovades fri lejd om de återvände till Ryssland. De som trodde på löftena om fri lejd skickades till ett av de hårdaste koncentrationslägren. Efter något år var bara 1500 av 5000 fångar i livet.