Hej jag är en tjej som går på Härnösand gymnaium. Jag och några andra jobbar inom området konservatism. Min fråga inom ämnet är om konservatismen använder sig utav våld eller icke våld när det gäller, drivande av egna åsikter? Med andra ord,är de konservativa toleranta mot människor med avikande åsikter
Helena, Härnösand (12 oktober 2000)
dreen2[snabel-a]lovemail.com

Ibland brukar man tala om de tre “stora” politiska ideologierna. Socialism, liberalism och konservatism. Socialismen och liberalismen kännetecknas av att de ställer upp visioner för ett idealsamhälle. Det gör inte konservatismen. Konservatismen är mer ett synsätt än en utopistisk vision.

Det konservativa synsättet bygger på respekt för traditionen och folkets historia. Det innebär inte att allt ska bli vid det gamla, men att förändringar ska genomföras med hänsyn tagen till de erfarenheter som folket vunnit genom århundradena (de som vill gå tillbaka till forna tiders samhälle brukar kallas för reaktionära). Konservatismen kan vara mer eller mindre reformvänlig. En del företrädare för konservatismen ser framför sig bara de minimala förändringar som behövs för att anpassa samhället till tidens förändringar och inte minst för att samhället ska fungera sedan det utsatts för påfrestningar på grund av dessa förändringar. Andra konservativa är mer reforminriktade. I Kanada kallar sig till och med ett av de stora partierna “Progressive Conservative Party” (Framstegsvänliga Konservativa Partiet).

Genom alla tider har det funnits förespråkare för idéer som sedda i den tidens perspektiv skulle kunna kallas för konservativa. Men konservatism som ett generellt tankesätt formulerades främst i Edmund Burkes skrift “Reflektioner om franska revolutionen” (1790 – ett förord till skriften finns på Contras hemsida.) Skriften var i mycket en reaktion mot franska revolutionens överdrifter. Burke var ledamot av brittiska parlamentet och varm anhängare av de amerikanska koloniernas frigörelse och han drev under sin tid i parlamentet en kampanj för att stärka den inhemska befolkningens rättigheter i Brittiska Indien. Han såg emellertid den franska revolutionen som något helt annat än kraven i Amerika och Indien. För franska revolutionen var ett radikalt brott med den tradition som vuxit fram i det franska samhället. Revolutionen slutade också med skräckvälde, kaos och militärdiktatur (Napoleon).

Därmed kan man på goda grunder säga att den moderna konservatismen skapades som en direkt reaktion mot våldet, sådant det kom till uttryck i franska revolutionen.