Era tankar och åsikter har mig veterligen drag av både (ny)liberalism såväl som konservatism. Det vill säga en ideologisk grund liknande dagens moderater eller 80-talets Reagan och Thatcher. Anser ni det inte ligga en paradox mellan de libertarianska och konservativa idéerna. Statens eller andra opinionsbildande kollektiva krafters roll kan väl knappast vara att komma med pekpinnar om värdekonservatism, moral eller religion (kristen etik…) i ett nyliberalt samhälle. Skulle vara intressant att höra hur någon liberalkonservativ ideolog har för lösning på detta paradoxala faktum(?).
Jim Andersén, Oslo (20 september 2000)
jim.andersen[snabel-a]samlerhuset.no

Tack för en central och viktig fråga. Låt oss bara inledningsvis konstatera att Din beskrivning av Contra som en organisation med drag av såväl nyliberalism och konservatism är riktig och att vi också ser såväl Ronald Reagan som Margaret Thatcher som stora förebilder i det politiska livet.

För att ytterligare nyansera bilden bör det understrykas att de som är aktiva i Contra har olika uppfattningar, en del lägger tyngdpunkten på de konservativa delarna av budskapet, andra på det nyliberala (någon till och med på ett socialliberalt budskap).

De skilda uppfattningarna kan förenas inom ramen för en gemensam plattform, som finns tillgänglig på nätet: Contras plattform

För att så avslutningsvis ta tag i Din kärnfråga, konflikten mellan nyliberala och konservativa attityder, oförenligheten mellan krav på individens frihet och en värdekonservativ etik, så är det vår mening att detta går utmärkt väl att förena. De höga kraven på ett etiskt handlande gäller var och en som individ. Men det är Du själv som ska ha full frihet att leva upp till de idealen. Eller att inte göra det. Samhället ska vara värdeneutralt, men sätta upp de klassiska reglerna om skydd för individens liv och egendom. Sedan kan vi själva ställa högre krav på personer som individer. Men det är krav som vi själva ställer, utan att begära att statens våldsmakt eller lagar och förordningar ska backa upp kraven. Det är statens uppgift att se till att det inte mördas och stjäls (kränkning av liv och egendom), men det är upp till oss själva att se till att det inte horas och svinas ned (ingen lagstiftning mot köp av sexuella tjänster och fritt fram att dricka alkohol)