Vem är Kong Fuze/Konfutse/Konfucius?
Tilda (6 oktober 1999)
tilda_ss[snabel-a]hotmail.com

Konfucius var en av de stora religionsgrundarna, men också känd som politisk filosof. Han levde mellan 551 och 479 f Kr.

Konfucius var själv ämbetsman och adelsman och hans tänkande lade stor vikt vid undervisning, bildning och social hierarki. Respekt för äldre och överordnade är därför viktiga inslag i konfucianskt tänkande. Undersåtarna skall vara udnerordnade fursten, sonen underordnad fadern och hustrun underordnad mannen. Konfucius tänkande innehåller också andra honnörsbegrepp som lojalitet, medkänsla och återhållsamhet. Även om den underordnade skulle rätta sig efter den överodnade och visa lojalitet var systemet i sig byggt på jämlikhet eftersom det var möjligt att avancera inom hierarkien genom att visa goda insikter och prestationer.

Konfucius tankesystem utvecklades till en mycket traditionell byråkratisk apparat där ämbetsmän utsågs efter avlagda examina i de grundläggande konfucianska skrifterna. Den uppbyggnaden klarade 2000 år utan större problem i Kina, med inflytande också i andra delar av Ostasien.

Konfucius såg sig själv som en sökare och vishetslärare, men han blev med tiden föremål för religiös dyrkan i det gamla Kina, där tempel byggdes till hans ära.