Hur många människor har kommunismen o dess ledare dödat genom åren?
Martin Andersson, Varberg (3 april 2000)
martin1andersson[snabel-a]hotmail.com

Mord i den skala som kommunismen gjort sig skyldig till förvandlas lätt till statistik. Därför är det viktigt att komma ihåg att kommunismen som system inte skulle vara ett dugg mer försvarlig om antalet offer var en tiondel eller en hundradel av de som man kan komma fram till.

Flera framstående forskare har studerat hur många människor som fallit offer för kommunismen. I brist på dokument, avrättningslistor osv, har man fått tillgripa indirekta metoder. Precis som när man uppskattat antalet offer för nationalsocialismen under Andra världskriget. Vad gäller nationalsocialismens offer har forskarna tidigt fått tillgång till dokument som erövrades vid krigsslutet. Vad gäller kommunismens offer är det bara under de allra senaste åren som det varit möjligt att ta del av dokument från mördarnas egen byråkrati. Både vad gäller nationalsocialism och kommunism har dokument förstörts och redovisningen varit ofullständig. Men viktigaste invändning är att det trots allt bara är en mindre del av det totala antalet offer som direkt avrättats. Det stora flertalet offer har gått under på grund av undernäring och omänskliga prestationskrav i lägren. Eller som i Ukraina på 1930-talet genom att den kommunistiska regimen helt sonika beslagtog böndernas livsmedelslager, så att de svalt ihjäl. Självklart är även de som på detta sätt dukat under offer för kommunismens (respektive nationalsocialismens) mordpolitik.

En av de som ägnat mycken forskningsmöda åt offer för folkmordsregimer, inklusive kommunistiska sådana, är den avlidne amerikanske forskaren Rudolph J. Rummel.

Rummels slutsats är att kommunismen kostat 110 miljoner människor livet. Det material som Rummel tagit fram redovisar både högre och lägre siffror som möjliga. Siffran 110 miljoner är det antal som Rummel anser ligga närmast sanningen.

Rummels forskning redovisas utförligt i förre vice statsministern Per Ahlmarks bok “Det öppna såret” (Stockholm 1997). Andra böcker som behandlar samma frågeställningar är den kortfattade “Aldrig mer” av Staffan Skott och den stora tegelstenen “Kommunismens svarta bok” av Stéphane Courtois.

Dagens stalinister framhåller ibland att det bara är några miljoner som avrättats i Sovjetunionen. Att antalet offer bara skulle vara några miljoner och inte tiotals miljoner gör ju inte kommunismen ett uns mer försvarlig. Dessutom bygger stalinisterna sina påståenden på de avrättningslistor som släppts till forskare från sovjetiska centrala arkiv. Men alla som avrättades bokfördes inte noggrant och de som dukade under i lägren eller massvälten måste, som vi påpekade ovan, också räknas till dem som mördats av kommunisterna.