Jag skulle gärna vilja ha svar på ett enkelt och lätt sätt vad kommunism är? Lite om dess historia hade också varit intressant.
Therese (21 november 1999)
tezze_84[snabel-a]hotmail.com

Du ska få två svar.

De som själva kallar sig kommunister säger att “kommunism” är ett framtida lyckotillstånd när samhället har vittrat bort och vi alla lever i fullständigt välstånd i det harmoniska klasslösa samhället. Personer som har den tron avvisar ofta all kritik mot den faktiska kommunism som vi upplever i omvärlden som att det inte är “sann kommunism”. På samma sätt skulle nationalsocialister kunna argumentera för att Hitler talade om det tusenåriga fredsriket och att det är det idealtillståndet som egentligen menas med ordet nationalsocialism.

Vi är av uppfattningen att man i bägge fallen måste titta på realiteterna och inte den yviga retoriken. Men Din fråga gällde ju kommunismen och därför ska vi hålla oss till den här.

Tankemässigt utvecklades kommunismen främst i “Det kommunistiska manifestet” som skrevs av Karl Marx och Friedrich Engels och publicerades 1848. I den skriften presenteras en kommunistisk teori och bland annat krav på att egendomen ska vara gemensam och att de “förtryckta” har rätt (och en historisk skyldighet) att med våld störta makthavarna. Marx vidareutvecklade tankarna i sin bok “Kapitalet”, vars första del utkom 1867 (de två andra delarna redigerades och utgavs av Engels efter Marx död).

Kommunismens teori har senare utvecklats av bland annat Lenin och Mao Tsetung, bägge bland historiens värsta massmördare.

Ett kortlivat kommunistiskt samhälle upprättades i form av den så kallade Pariskommunen som klarade sig några veckor 1871. Därnäst var det Lenins statskupp i Ryssland som innebar att kommunisterna tog över makten. Resultatet blev det som kan förväntas av ett system med extrem maktkoncentration, terror och våld. Förtryck, avskaffande av de mänskliga rättigheterna och politiskt oppositionella avrättade eller kastade i läger. Kommunismen har kostat mer än 100 miljoner människor livet.