Kan ni mer grundligt förklara hur ni kan jämnföra Kommunister med Nazister, är det inte så att Kommuniser vill helt olika saker än nazister?
Viktor, Torsås (24 oktober 2003)
02amvi[snabel-a]hotmail.com

Det finns både gemensamma nämnare och skillnader mellan ideologierna nazism och kommunism. Kommunismen strävar efter att avveckla kapitalismen genom revolution medan nazismen vill krossa den internationella kapitalismen och marxismen som anses vara skadlig för det ariska folket. Enligt nazistisk ideologi behöver det ariska folket mer livsutrymme (dvs. mer mark), mer folkgemenskap (dvs. införlivning av alla regioner där tyska arier finns) och renodla den ariska rasen som skapar kultur till skillnad från andra raser som antingen är kulturbärare (skandinaver) eller kulturförstörare (judar). Syndabocken för kommunisterna är kollektivet kapitalägarna och syndabocken för nazisterna är främst kollektivet judarna. Individen får inte mycket utrymme i dessa två ideologier. Därmed är kommunism och nazism (som är en form av fascism) extremt kollektivistiska.

Kommunister ser ett mönster i historien som ger dem rätten att genomföra en revolution där proletariatets diktatur tar över makten över samhällets resurser i väntan på att staten ska tyna bort. Det sistnämnda har aldrig hänt i verkligheten, antagligen på grund av att de ofullkomliga och maktgalna ledare som övertar makten inte vill förlora den utan kräver mer och mer makt för att sluka sin makthunger. Nazismen bygger på socialism men kombinerar detta med rasbiologi och antisemitism. Nazism står som bekant för nationalsocialism och kännetecknas i nästan lika stor utsträckning av statlig centralplanering, förstatliganden och kontroll av den privata sfären som kommunismen gör. Den fraktion som tydligast visar på detta är Röhm-falangen inom det tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Skillnaden är att den nazistiska staten finns för folkgemenskapens, för rasens, skull medan den kommunistiska staten finns för arbetarklassens skull. En av de gemensamma faktorerna är alltså synen på demokratin som något skadligt och statlig centralplanering som en lösning på samhällets problem. Båda ideologierna förespråkar totalitarism, dvs. att avvikare och kritiker av den politik som bör föras, enligt ideologerna, är av ondo och måste elimineras (kapitalägare, judar).

En viktig skillnad mellan ideologierna är att kommunismens syfte i teorin kan tolkas som gott då de eftersträvar en bättre värld för alla, som förvisso tycker rätt, men ändå. Nazismen är renodlat ond då nazismen förespråkar utrotning av judar och andra grupper. Men resonemanget bygger på att teori och praktik i detta fall går att förena. I teorin kan kommunismen vara väldigt vackert, men i praktiken en mardröm eftersom kommunismens människosyn inte stämmer överens med verkligheten. Människor är inte altruister och identiskt lika varandra utan egoister och unika individer. Att tro på kommunismen är således att vara obotligt naiv och förblindad av fina visioner.

Vissa menar att Marx och Engels som grundlade kommunismen inte pläderade för en våldsam revolution utan enbart en fredlig revolution. Men detta är enbart en lek med ord, Marx och Engels var väldigt otydliga, till skillnad från Lenin och Mao m.fl., när det gällde tillvägagångssättet, hur revolutionen skulle gå till och vad som skulle ske efteråt. Men de gjorde klart att all produktionsmedel skulle ägas av staten. Men hur konfiskerar man människors egendom utan våld? Vem ger bort sin egendom frivilligt? Av den anledningen bör nazism och kommunism likställas med varandra. Båda ideologierna är totalitära, våldsbenägna och extremt utopiska, må vara av olika anledningar, men resultatet blir detsamma.

När det gäller det praktiska resultatet är vårt historiska facit glasklart. Båda ideologierna leder till ondska och förtryck. Båda ideologierna har medfört massmord, tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter. Det kan kännas meningslöst att räkna antalet döda och sedan fastslå vilken ideologi som är värst eftersom varje enskild siffra bygger på en människa av kött och blod som mist sitt liv för att vissa dårar har bestämt sig för att mot folkets vilja genomdriva utopier som inte fungerar i realiteten. Men för att få en mer nyanserad bild av hur nazism och kommunism fungera kan det vara bra att veta att nazismen står för ca 30 miljoner döda och kommunismen ca 100 miljoner döda. När det handlar om så astronomiska siffror finns det ingen anledning att rangordna ideologierna eftersom båda ideologier helt enkelt står för ondska.

Per Ahlmark har redovisat siffror på hur många människor olika regimer har mördat. Dessa siffror har Rudolph Rummel tagit fram. De fyra regimer som har mördat flest människor är följande:

Sovjetunionen (1917-1987): 62 miljoner
Kommunist-Kina (1949-1987): 35 miljoner
Nazi-Tyskland (1933-1945): 21 miljoner
Nationalist-Kina (1928-1949): 10 miljoner

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert