Hur röstar journalisterna? De flesta verkar ju vara vänsterromantiker men finns det någon statistik över detta?
Gabriel, Solna (19 februari 2003)
gabma[snabel-a]kth.se

Du har alldeles rätt. Den senaste studien som gjorts över journalisternas partisympatier visar en förkrossande övervikt för vänsterpartierna. Studien gjordes 1995 vid Göteborgs Universitet. Undersökningen fick svar från 845 journalister och siffrorna kan hittas på den här länken

Vanligaste parti var Vänsterpartiet med 25,6 procent (6,2 procent i riksdagsvalet 1994, det riksdagsval som låg närmast 1995)
Socialdemokraterna fick 23,2 procent (45,3 procent i riksdagsvalet)
Miljöpartiet 18,0 procent (5,0 procent)
Summa vänsterröster 66,8 procent (56,5 procent)
Moderaterna 13,0 procent (22,4 procent)
Folkpartiet 12,4 procent (7,2 procent)
Kristdemokraterna 2,1 procent (4,1 procent)
Centerpartiet 4,3 procent (7,7 procent)
Summa borgerliga röster 31,8 procent (41,4 procent)
Övriga partier 1,4 procent (2,2 procent, varav 1,2 procent på Ny demokrati)
Vår gissning är att “övriga”-rösterna hos journalisterna avsåg olika extremvänsterpartier, inte Ny Demokrati…