Vad anser presidentkandidaten John McCain om dödsstraffet och avkriminalisering av droger?
Michael Ståhlberg, Tyresö (30 november 1999)
stahlberg[snabel-a]mail.nu

En amerikansk primärvalskampanj är märklig, så till vida att det gäller att ge ett allmänt trivsamt intryck, att inge förtroende samt att inte stöta sig med alltför många människor. Därför är de plattformar som presenteras ganska allmänt hållna. Och John McCain har inte något ställningstagande till dödsstraffet i sin plattform. Eftersom dödsstraffet inte normalt utkrävs för federala brott har det inte heller varit en fråga som McCain har behövt ta ställning till i senaten. Det i motsats till guvernören George W. Bush, som personligen fått ta ställning till frågan om han skulle benåda dödsdömda i Texas (han har sagt nej till alla förslag som underställts honom för prövning). Vi har inte heller lyckats hitta något ställningstagande till droger, men jag har inte letat så noga. Du kan kolla vidare på John McCains hemsida. Rent allmänt föreställer vi oss att han är mycket restriktiv och den enda öppning vi kan tänka oss att han eventuellt står för är den omdiskuterade frågan om receptförskrivning av marijuana för medicinskt bruk. Men vi har inget svar på det andra ledet i Din fråga.