Vad hade järnvägarna i Sverige för betydelse för oss under andra världskriget?
André Borchert-Strandberg (10 april 1999)
leif.strandberg[snabel-a]swipnet.se

Tack för förtroendet för oss! Du förväntar Dig tydligen att vi ska ha svar på allt. Även det som ligger långt från vår politiska verksamhet.

“Sunda förnuftet” är vårt enda hjälpmedel för att svara på Din fråga. Järnvägarna var utomordentligt betydelsefulla, mycket mer betydelsefulla än idag. Flyg var inte att tänka på vare sig för gods- eller persontransporter. Bilar var ovanliga, en tiondel så många som idag, och de bilar som fanns kunde inte drivas på bensin på grund av oljebrist utan måste byggas om till veddrift (gengas). Lastbilsparken var blygsam och drabbades även den av behovet att bygga om till gengasdrift.

Järnvägen kunde däremot i hög utsträckning drivas med inhemsk el och i viss utsträckning med ved (ånglok). Järnvägen var helt enkelt tidens centrala kommunikationsmedel på ett helt annat sätt än anrda kommunikationsmedel idag.

Våra järnvägar hade för övrigt inte bara betydelse för Sverige. När Tyskland var i militärt överläge utverkade de tillstånd att utnyttja de svenska järnvägarna för tyska militära ändamål. Transport av vapen och permittenter mellan Tyskland och Norge samt överförandet av en hel division tyska soldater från Norge till Finland för vidare transport till fronten mot Sovjet. Först när det började gå dåligt för Tyskland i kriget vågade den svenska regeringen sätta stopp för denna trafik.