Jag håller på med ett arbete i skolan och undrar om du kan skriva till mig om Italien. Om Italien har en federal stat eller enhetsstat, hur partisystemet ser ut i landet och om valsystemet och hur de gick i de senaste parlamentsvalet.
Josefine Olofsson, Stockholm (15 februari 2005)
Josefine_olofsson_88[snabel-a]hotmail.com

Italien är en enhetsstat med regionala självstyrande “regeringar”, som väljs direkt av folket. Mellan 1992 och 1994 kollapsade valsystemet som var ett flerpartisystem. Nu har många av de gamla masspartierna kristdemokraterna, socialisterna och kommunisterna försvunnit och ersatts av mer löst organiserade och mer ledardominerande partier som kan beskrivas som valkarteller. Denna utveckling har berott på att Italien sedan 1994 har övergått från ett proportionellt valsystem till ett majoritetsvalsystem. (Sverige har ett proportionellt valsystem med sju partier i riksdagen och USA har ett majoritetsvalsystem med två dominerande partier. Majoritetsvalsystem tenderar att minska antalet partier och förtydliga regeringsalternativen.)

Den 26 mars 1994 bildade Silvio Berlusconi med sitt parti Forza Italia som största parti en höger-mittenkoalitionsregering. 1996 föll regeringen samman då Lega Nord hoppade av koalitionen och nyval utlystes. Vänsterkoalitionen kom då till makten. Valet 2001 vann mitten-högerkoalitionen makten igen. Vid det senaste valet fick Forza Italia 30 %, det populistiska partiet Lega Nord 4 %, det postkommunistiska socialistpartiet SD 17 % och den mer mitteninriktade koalitionen Margherita ca 15 %. Mandatperioderna är på fem år.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert