Contra kallar Israel för en legitim stat, tycker ni att det är rätt att slänga ut ett folk (araber) som har bott i landet i mer än 2000 år och ge landet till judarna som inte har bott där i 2000 år. Påstå nu inte att landet var ett öken innan judarna tog över.
Abudar, Malmö (4 december 2000)
Kurd82[snabel-a]hotmail.com

Israel har inte slängt ut några araber från landet. Det bor faktiskt mellan 1 och 2 miljoner araber i Israel. Så kallade flyktingar (de flesta har inte flytt utan är födda där de bor) i grannländerna har själva (eller genom föräldrar eller ytterligare en två generationer bakåt) valt att flytta. Araberna i Israel är israeliska medborgare och har rösträtt i parlamentsvalen och fulla demokratiska rättigheter. Det är mer än vad som gäller för araber som bor utanför Israel.

I sammanhanget är det viktigt att notera att flera miljoner av Israels judiska befolkning är ättlingar till människor som slängts ut ur länder som Iran, Marocko, Tunisien, Irak, Syrien etc. De har inga möjligheter att återvända till sina gamla hemländer.

Och vi påstår att landet var öken i slutet av förra århundradet. Dessutom att judarna i Israel med hederligt ihoptjänade pengar har köpt marken av dess tidigare ägare, ofta beduinfamiljer som hade föga användning för den karga och ouppodlade öknen.