I fredags var det val i Iran. Jag skulle vilja veta hur ni tror att det kommer att gå för landet. Just nu ser det ut som att de reformvänliga kommer att vinna. Är det bra eller dåligt om de vinner? Vad kommer det att få för konsekvenser. Hur ska landet komma på fötter igen?
Sophia (20 februari 2000)
wimbax[snabel-a]hotmail.com

Det kan nog sägas vara bra om reformvänliga stärker sin ställning. De reformvänliga har vanligen en mindre västfientlig inställning och är därför förhoppningsvis mindre benägna att understödja terrorism, vilket Iran gör i dag. Den mer västvänliga attityden hos reformvännerna gör också att de kan förväntas öppna Iran för mer frihandel och utländska investeringar , något som skulle stärka Irans ekonomi. även i allmänhet så kan de sägas vara mer positiva till de liberaliseringar av ekonomin som är nödvändig för att stärka ekonomin.

Det lär nog inte bli så stora effekter av de reformvänligas seger. Då det fundamentalistiska prästerskapet fortfarande har stöd av militären så kan inte reformvännerna riskera allt genom att försöka på en gång driva igenom radikala reformer, utan de vet att de måste genomföra omvandlingen av Iran långsamt .

Vad gäller att få Irans ekonomi på fötter igen så gäller det för Iran samma sak som för alla andra länder. Det vill säga satsning på utbildning, låga skatter, säkrade egendomsförhållanden, borttagande av subventioner till ineffektiva industrier, frihandel osv.