Jag har varit på er sida och tycker att ni har jävligt bra idéer! Men var står ni i invandrarfrågan?

Stefan Ohlsson, stef_ohl[snabel-a]algonet.se

Vi tycker inte att invandrarfrågan borde vara en fråga. Men tyvärr har den blivit det. På grund av socialistisk reglering.

Så här tycker Contra. Efter Andra världskriget kom 25 000 ester och några tiotusental andra flyktingar till Sverige. De inkvarterades tillfälligt i skolor och församlingshem och var ute på arbetsmarknaden inom två-tre månader. Saken upprepades med 15 000 ungrare 1956-1957. Under hela 1950- och 1960-talen kom massor med finnar, italienare, tyskar, greker och jugoslaver till Sverige för att jobba. De jobbade och slet. Många hade extrajobb dessutom.

LO upptäckte i början av 1970-talet att invandrarna motverkade lönehöjningar. De var nöjda med lite mer än de löner de fått hemma och de lönerna var mycket lägre än de svenska. Alltså drev LO igenom en lag som innebar stopp för all arbetskraftsinvandring. Ett års betald svenskundervisning – på arbetsgivarens bekostnad (den lagen är numer avskaffad, men stoppet genomdrivs med andra metoder idag). Därmed hade LO fått tvärstopp på all sund invandring.

Så småningom utvecklades kryphål för invandring. Men invandring för att komma till Sverige för att arbeta var det stopp för. De som efter LOs idiotstopp fick komma till Sverige var dels flyktingar, dels de som lärde sig att lura myndigheterna att de var flyktingar. Normalinvandringen av arbetskraftsskäl har under de senaste 25 åren varit mellan 200 och 500 personer – per år! I den förstnämnda gruppen prioriterades kommunister från exempelvis Chile. De fick komma in även om de kom från kommunistiska länder (som Rumänien eller Sovjet), polacker skickades däremot regelmässigt tillbaka (utom en kort period då den kommunistiska antisemitismen blev värre än vanligt och cirka tiotusen judiska polacker fick komma till Sverige under ett år någon gång i början av 1970-talet). I den andra gruppen är det de som visat sig vara skojare och bluffmakare som fått prioritet. De som gett hederliga uppgifter om varför de kommit till Sverige har deporterats.

Sedan LOs idiotstopp har det alltså varit dåligt med “vanligt hederligt folk” bland invandrarna.

Contra tycker att invandringsfrågan är av sekundär betydelse i svensk politik. Men i den mån den har betydelse så är den helt och hållet ett problem skapat av den socialistiska fackföreningsrörelsens överdrivna regleringspolitik. Gränserna borde vara helt öppna för dem som kommer hit och gör rätt för sig. Gränserna borde också vara öppna för dem som har genuina flyktingskäl. Men då med stenhård satsning på att de här personerna ska kunna försörja sig själva inom ett år eller så. Nuvarande politik, som motverkar självförsörjning, är i alla stycken oförsvarlig. Men vad annat kan man begära av en stat som lever på att det styrande partiet för så många röster som möjligt från den del av befolkningen som lever på offentliga medel?