Jag har just tittat på er sida på nätet för första gången och utan att riktigt ha satt mig in i era åsikter inställer sig direkt några frågor . Den utan jämförelse absolut viktigaste frågan för Sverige idag anser jag varar massinvandringens alla problem, varför jag naturligtvis undra över er inställning i denna fråga.
Ulric Johansson (19 maj 2000)
ulric.johansson[snabel-a]eca.ericsson.se

Vi har inte sett någon massinvandring under de senaste åren. Sedan socialdemokraterna införde Ny Demokratis invandringspolitiska program under mandatperioden 1994-1998 upphörde massinvandringen. Med två distinkta undantag, bosnier och kosova-albaner. Bägge de grupperna är så vitt vi förstår på väg tillbaka med snabb takt. Bosnier åker tillbaka med buss, men just nu är det tydligen tillgången till flygplan och landningstider i Pristina som håller tillbaka återflyttningen av kosova-albaner. Men det är ju ett övergående problem (tragiskt att man inte klarade av att skicka hem alla som ville innan odlingsperiodens början, nu finns det risk att de måste försörjas med bidrag – i Sverige eller Kosova – ända fram till skörden år 2001).