Vad är imperialism? Vilka var de stora imperialistiska staterna? Finns det skillnader mellan dem i hur koloniseringen gick tillväga? hur såg koloniseringen  ut i Afrika och Asien.
Nathalie, Varberg (9 augusti 2007)
cola_nappen[snabel-a]hotmail.com

Imperialism är beteckningen på framförallt europeiska länders försk att expandera sitt territorium på andra kontinenter och på andra människors bekostnad. Det som betecknar detta är att vapenmakt alltid användes på ett eller annat sätt. Ett exempel är Spanien som på 1500-talet gjorde sig till herrar över Sydamerika och fraktade allt guld och silver de kunde hitta (i många fall även stjäla) i gruvor och från lokalbefolkningen.

Ett annat exempel är Indien på 1800-talet, där brittiska East India Company till en början på eget initiativ koloniserade subkontinenten utan vare sig brittiska regeringens intresse eller stöd, för att senare helt sonika bli utmanövrerade av den samma när de upptäckte att det fanns (kortsiktiga) pengar att tjäna på driften av olika förvaltningar och liknande.

Koloniseringen i Afrika var till en början av en kristen missionerande karaktär. Barbarerna skulle omvändas till den sanna läran, genom att skicka missionärer. Inte långt efteråt hakade de europeiska regeringarna på den existerande (och inte sällan blomstrande) slavhandeln som pågått långt innan européernas ankomst. Det som sedan hände var att européerna tog över slavhandeln och gjorde slavar av de forna slavhandlarna. När slaveriet avskaffades användes kristendomsargumentet kombinerat med pseudoekonomiska orsaker som skäl att stanna kvar.

Asiens kolonisering har enbart med ekonomi att göra. Kina, Indien och Japan blev alla koloniserade av en enda orsak: Handel. Kina och Japan vägrade till en början handla med några utlänningar p.g.a. isolationspolitik, och européerna bröt helt sonika upp armen på dem och fick dem att acceptera olika handelsavtal. Men någon egentlig militär erövring som i Afrika och Sydamerika var det aldrig tal om i Asien. Undantaget som delade Afrikas och Sydamerikas öde var Indien, som p.g.a. okontrollerade bindgalna företagsledare, som istället för företagets bästa ville ha ett eget kungarike att styra tog för sig av Indien bit för bit.

Det senaste exemplet på imperialism är Sovjetunionen, som på 1900-talet helt ogenerat förslavade så många länder de kunde ända till upplösningen 1991. Det här var för övrigt som värst under den tid då majoriteten av de forna kolonialmakterna avrustade sina kolonier. Dagens Ryssland fortsätter den här politiken i bland annat Tjetjenien i och med ignorerandet av den (av Moskva tillsatta) legitima regeringen och dess brutala krigföring i landet.

Vissa påstår att även USA ägnar sig åt imperialism i och med Irakkriget. Den jämförelsen haltar med än lovligt, då Saddam Hussein var en galen tyrann och massmördare som aldrig någonsin fått något allmänt stöd (utöver den direkta kärnan), som till exempel den tjetjenska regeringen bevisligen fått.

Med vänlig hälsning
Tomas Ibsen Göransson