En fråga som ni kanske kan svara på. Jag har ibland sett siffror på antalet döda genom: Kommunism, Nazism, Religiösa krig, Övriga politiska krig. En del av beräkningar som finns är förståss ganska grova uppskattningar. Kan ni hjälpa mig med dessa siffror, och har ni siffror, varifrån har de hämtats?
Bernt Annersiö, Tyresö
banner[snabel-a]koll.se

Det blir ju väldigt olika resultat beroende vilket tidsperspektiv man anlägger. Och använder man tillräckligt långa tidsperspektiv blir uppgifterna dessutom väldigt osäkra. Du får också ett klart definitionsproblem om Du vill skilja på “religiösa krig” och “politiska krig”. Trettioåriga kriget är väl för många grundtypen av ett religionskrig. Men Frankrike, som var katolskt, deltog av politiska skäl på samma sida som flertalet protestanter…

Vårt förslag är att Du lånar uppgifter som avser enbart 1900-talet från förre vice statsministern Per Ahlmarks bok “Det öppna såret”. Då har Du en trovärdig källa och jämförbara uppgifter.

Enligt Per Ahlmark, som tar hjälp av den amerikanske professorn Rudolph J Rummel kan man sammanfatta nittonhundratalets hemskheter enligt följande:

Kommunismen 110 miljoner döda (varav Sovjetunionen 62, Kommunist-Kina 35)
Nationalsocialismen 21 miljoner döda
Kina under Chiang Kai-shek 10 miljoner döda

Ahlmark/Rummel räknar med att cirka 38 miljoner människor dött på slagfältet under 1900-talet. De är inte inräknade i de “ideologiska” siffrorna ovan.

Antalet döda i religiösa krig är under 1900-talet försumbart – även om konflikterna i före detta Jugoslavien naturligtvis kan räknas till religionskrigen i viss utsträckning