Jag vill veta hur Jugoslaviens förre detta president Tito kom egentligen till makten?
Neda, Lund (14 december 2000)
Neda_kozic[snabel-a]hotmail.com

Jugsolaviens förre president kroaten Josip Broz Tito kom till makten på ett sätt som avviker från resten av kommunistländerna i Östeuropa. I övriga länder tillsatte invaderande sovjetiska trupper kommunistiska marionetter sedan de säkrat den militära kontrollen över landet. Tito kom inte till makten genom sovjetiska bajonetter, utan genom sina egna partisanstyrkor – och sin egen hänsynslöshet mot konkurrerande partisanstyrkor. Inte så att det var Titos styrkor som kastade ut tyskarna, det skötte den ukrainske marskalken Tolbuchins tredje ukrainska armé om. Men till skillnad från i övriga länder i östra Europa flög inte Sovjet in kommunister från Moskva för att ta över landet. Tito fanns redan på plats sedan 1941 och han hade en gedigen bakgrund som Komintern-agent från tidigare perioder i Moskva. Därmed lät man sig nöja med honom och Tito själv lanserade myten att det var han som “befriat” Jugoslavien.

De jugoslaviska partisanerna bekämpade tyskarna under deras ockupation av Jugoslavien under Andra Världskriget. Den viktigaste partisanstyrkan var den av Dragoljub Mihajlovic ledda rojalistiska cetnik-gerillan. Mihajlovic hade varit överste i jugoslaviska generalstaben, men protesterade mot regeringens kapitulation i samband med tyskarnas invasion. Han byggde då snabbt upp en partisanrörelse och blev även utsedd till motståndsledare av den exilregering som bildades. Delvis på grund av det dubbelspel som de kommunistiska brittiska spionerna spelade fick Storbritannien intrycket att Mihajlovic inte var rätt man att satsa på och Churchill lurades av dubbelagenterna (anställda av brittiska underrättelsetjänsten, men i själva verket i sovjetisk tjänst) att överge Mihajlovitj och istället ge Tito brittiskt stöd.

Mihajlovitj fortsatte dock partisankriget, men tillfångatogs och arkebuserades av Tito 1946. Därmed hade Tito också tagit makten i Jugoslavien, en maktställning som konsoliderades genom mord på tiotusentals kroater och serbiska cetniks. Genom massmord på organiserade motståndsförband lyckades Tito för lång tid eliminera basen för en tänkbar demokratisk rörelse i Jugoslavien.